01 14 96 metai, kai gimė /1925 01 14/ Kemėšiškėse (Kėdainių r.) Joana Civilkaitė, Lietuvos žurnalistė, redaktorė.

Mirė 2018 09 03. Utenoje.

1946–1948 dirbo laikraščio „Tarybų Lietuva“ redakcijoje. 1946–1949 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1948–1949 LLKJS Kauno miesto rajono komiteto sekretorė. Baigė Centrinę komjaunimo mokyklą prie VLKJS CK.

1951–1970 laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redakcijos skyriaus vedėja, atsakingoji sekretorė, redaktoriaus pavaduotoja, 1959–1970 šio laikraščio redaktorė. 1960–1970 LLKJS CK biuro narė. 1961 Vilniaus universitete įsigijo žurnalistės specialybę. 1970–1990 Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos visuotinės istorijos redakcijos vedėja, Mokslinės redakcijos vedėja, vyresnioji mokslinė redaktorė.

Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narė. 1975 LSSR nusipelniusi žurnalistė.

Šaltiniai: Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius, 1997, p. 85; Joana Civilkaitė. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1. Vilnius, 1985, p. 337; http://www.lzs.lt/lt/naujienos/tylos_minute/mire_zurnaliste_redaktore_joana_civilkaite.html