04 18 194 metai, kai gimė /1827 04 18/ Medekšiuose (Kėdainių r.) Jokūbas Kazimieras Geištoras (lenk. Gieysztor), 1863 metų sukilimo dalyvis, antikvaras, bibliografas, publicistas.

Mirė 1897 11 15 Varšuvoje, palaidotas Povonzkų kapinėse.

1836-1839 mokėsi Kėdainiuose, 1839–1844 studijavo Vilniaus bajorų institute. 1844 metais išvyko studijuoti teisės į Petrapilio universitetą. Šiame universitete jis studijavo iki 1848 metų, tačiau studijų nebaigė. Grįžęs į Lietuvą apsigyveno Ignacograde, Surviliškio valsčiuje, senelio paveldėtame dvare. Čia jis buvo vienas aktyviausių Kėdainių krašto dvarininkų, visas jėgas paskyręs ne tik žemės ūkiui, bet ir kultūrai. Būdamas didelis knygų mylėtojas ir kolekcionierius, jis Ignacograde įrengė biblioteką (daugiau kaip 5000 leidinių), pirmasis Kėdainių krašte įsteigė viešą skaityklą. Prasidėjus Aleksandro II žemės reformai, jis, kaip valdybos valstiečių reikalams narys, dalyvavo žemės reformos Lietuvoje parengime, vienas pirmųjų į činšą pervedė savo baudžiauninkus, įvedė daugialaukę žemdirbystę, kėlė žemės našumą, atnaujino inventorių, statė naujus pastatus. Aktyviai rėmė Motiejaus Valančiaus blaivybės judėjimą. Aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime, 1965 m. ištremtas į Sibirą. 1872 m. grįžo, gyveno Suvalkuose, Varšuvoje, kur 1882 m. įkūrė antikvariatą, pasinaudodamas savo Ignacograde sukaupta biblioteka – prekiavo knygomis, graviūromis, žemėlapiais, rankraščiais bei ekslibriais. 1858 metais išleido pirmąjį publicistinį darbą “Kreipimasis į savo brolius bajorus dėl valstiečių laisvės ir lygybės”. Išleido 16 antikvariato katalogų. Be katalogų parengė ir savo atsiminimus – „Pamiętnik Jakobą Gieysztora z lat 1857-1865“, kurių dvitomis 1913 metais pasirodė Vilniuje.

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 6, Vilnius, 2004, p. 491;  Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918, Vilnius, 1984, p. 45-46.