12 15 109 metai, kai gimė /1911 12 15/ Žostautuose (Pernaravos parap., Kėdainių apskr.) Jonas Adomavičius, gydytojas, visuomenės veikėjas.

Mirė 2006 12 20.

Mokėsi Kupsčių pradžios mokykloje, Kėdainių gimnazijoje.1938 m. baigęs VDU, dirbo jo vidaus ligų klinikoje. Priklausė „Gajos“ korporacijai. 1944 pasitraukė į Vokietiją, kur 1949 Tūbingeno universitete gavo medicinos daktaro laipsnį. 1949 apsigyveno JAV. Stažavo ir ilgą laiką dirbo CoocCounty ligoninėje Čikagoje. Prisidėjo prie Amerikoslietuvių vaiko ugdymo draugijos (ALVUD) veiklos, buvo jos pirmininkas. Įsteigė prieglaudų seniems žmonėms (vad. ALVUD lietuvių sodybą). 2006 m. apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“Komandoro kryžiumi.

Parašė mokslinių darbų. ALVUD dietos propaguotojas, straipsniai higienos, sveikos gyvensenos ir mitybos klausimais publikuojami spaudoje (daugiausia Čikagos „Drauge“ ir Vilniaus „Dienovidyje“), kalba Čikagos lietuvių radijo laidose. Nuo 1959 m. parengė apie 600 pašnekesių. Jaunųjų Lietuvos menininkų, mokslininkų rėmėjas.