02 04 96 metai, kai gimė /1925 02 04/Nuotekuose (Pabaisko vlsč.) Jonas Balžekas, Lietuvos agronomas bitininkas, habilituotas biomedicinos m. dr.

Mirė 2012 04 14  Vilniuje.

1945 baigė Ukmergės gimnaziją, 1950 Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1950 Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikumo dėstytojas. 1950–1953 LŽŪA aspirantas. 1953–1955 LŽŪA dėstytojas. 1954 LŽŪA apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją.

1955–1959 dirbo Radviliškio bandymų stotyje. 1959 Terespolio dvaro parke įkūrė bityną. 1959–1993 dirbo Žemdirbystės institute: 1959–1972 vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1972–1984 Bitininkystės sektoriaus vedėjas. 1984 žemės ūkio mokslų daktaras. 1984–1993 instituto Bitininkystės skyriaus vedėjas.

1959–1989 Lietuvos sodininkystės draugijos bitininkų sekcijos vadovas, 1989–1991 ir nuo 1994 Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas. 1977 LSSR nusipelnęs agronomas.

Mokslinė veikla: 1959–1985 Žemdirbystės instituto eksperimentiniame ūkyje sukomplektavo veislinį bityną – mokslinio tiriamojo darbo bazę. Su J. Straigiu ištyrė Lietuvos vietines bites.

1959–1985 Žemdirbystės instituto eksperimentiniame ūkyje sukomplektavo veislinį bityną – mokslinio tiriamojo darbo bazę. Su J. Straigiu ištyrė Lietuvos vietines bites. 1972–1975 Jurbarko ir Tauragės rajonų miškuose sukomplektavo vietinių bičių draustinį, Pervalkoje – izoliacinį bičių motinų poravimosi punktą. Sukūrė kompleksinio bičių naudojimo ir raudonųjų dobilų apdulkinimo technologijas.

Bibliografija: Bitininkystė (su kt.), 1970 m., Bitininko mėgėjo žinynas, 1977–1978 m. (su L. Petkevičiene). – Vilnius: Mokslas, 1977. – 138 p., Bičių ūkis ir jo perspektyvos, 1978 m., Bitės ir raudonieji dobilai sėklai, 1985 m., Bitininko žinynas (su kt.). – Vilnius: Mokslas, 1987. – 379 p.

Šaltinis: http://www.bitininkusajunga.lt/lt/Skelbimai/id-21; Jonas Balžekas. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, p. 199; Jonas Balžekas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2. Vilnius, 2002, p. 590.