07 03 73 metai, kai gimė /1947 07 03/ Krakėse (Kėdainių r.) Jonas Gylys, Lietuvos energetikos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

1970 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1995 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1970 m. Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas) dėstytojas, nuo 1995 m. Šilumos ir atomo energetikos katedros vedėjas. Nuo 1995 m. profesorius. KTU Senato Studijų komisijos pirmininkas. Vienas iš Branduolinės energetikos tęstinumo Lietuvoje studijos (2004 m.) autorių. Studija daug prisidėjo prie to, kad Lietuvoje atsirastų politinė valia statyti naują atominę elektrinę. Mokslinė veikla: Mokslinių tyrimų svarbiausios kryptys – branduolinių reaktorių sauga, hidrodinamika, šilumos ir masės mainai dvifazėse sistemose. Sukūrė nutekamojo vandens terminio nukenksminimo metodų. 5 išradimų autorius. Bibliografija: monografija „Hidrodinamika, šilumos ir masės mainai statiškai stabilių putų sistemose“ (1998), vadovėliai „Branduolinės inžinerijos įvadas“ (1997), „Branduolinio kuro ciklas“ (1999), „Branduolinių energetinių sistemų medžiagos“ (2000). Įvertinimas: 2002 m. Lietuvos mokslo premija

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 6, Vilnius: 2004, p. 653.