01 27 144 metai, kai gimė /1877 01 27/ Dabikinėje (Mažeikių apskr.) Jonas Jaks-Tyris, chemikas, matematikas, knygnešys, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas.

Mirė 1938 01 24 Kėdainiuose.

Kilęs iš senos totorių giminės. 1895 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1900 m. – Maskvos universiteto Chemijos fakultetą. Mokydamasis Maskvoje priklausė Maskvos lietuvių draugijai. 1901–1905 m. dirbo Vilniaus žemės banke. 1901–1906 m. jo namuose Šnipiškėse buvo Lietuvos socialdemokratų partijos štabas, 1905 m. – spaustuvė. 1905–1907 m. revoliucijos dalyvis. 1906 m. „Naujosios Gadynės“ leidėjas ir redaktorius, taip pat kurį laiką leido ir redagavo laikraščius „Žarija“, „Echo“. Buvo LSDP spaudos administratorius, nuo 1894 m. palaikė nuolatinius ryšius su knygnešiais, pats parsigabendavo draudžiamos socialdemokratinės spaudos. Studijuodamas aprūpindavo laikraščiais „Varpas“, „Ūkininkas“, „Naujienos“ ir kt. Maskvoje gyvenusius lietuvių studentus. 1906 m. už pernelyg aktyvią politinę veiklą jam policijos liepta išvykti iš Lietuvos. Išvažiavo į Turkestaną, Taškente dirbo mokesčių inspektoriumi. 1922 m. grįžo į Lietuvą ir dirbo Valstybės kontrolėje, vėliau – Kėdainių mokesčių inspekcijoje. 1926 m. liepos mėn. paskirtas Finansų ministerijos finansų departamento direktoriumi, po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo grįžo į Kėdainius, į buvusias pareigas.

Šaltiniai: Lietuvių enciklopedija. T. 9, Bostonas, 1956, p. 260-261; Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, p. 180.