02 28 99 metai, kai gimė /1922 02 28/ Krakėse (Kėdainių r.) Jonas Macevičius, filosofas, filosofijos mokslų kandidatas.

Mirė 1999 05 18 Vilniuje.

1942–1943 m. 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos pulko komjaunimo sekretorius. Nuo 1943 m. SSKP narys. 1943–1944 m. LLKJS CK ir Šiaurės srities komiteto sekretorius, „Žalgirio“ raudonųjų partizanų būrio komisaras. 1944–1946 m. LLKJS CK I-asis sekretorius. 1946–1950 m. SSRS AT deputatas. 1949 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą prie VKP(b) CK, 1952 m. Visuomenės mokslų akademiją prie SSKP CK Maskvoje. 1952 m. filosofijos mokslų kandidatas. 1953 m. LSSR mokslų akademijos narys korespondentas. 1952–1957 m. Respublikinės partinės mokyklos Filosofijos katedros vedėjas; nuo 1954 m. docentas. Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos (t. 1 1966 m., t. 2 1968 m.) vyr. redaktoriaus pavaduotojas. 1963–1969 m. LSSR MA Filosofijos katedros vedėjas. 1969–1977 m. Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriaus prie LSSR MA Istorijos instituto vadovas. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto įkūrimo vienas iniciatorių, 1977–1984 m. jo direktorius. 1984–1987 m. LSSR MA Visuomenės mokslų skyriaus akademikas sekretorius.

Paskelbė straipsnių Lietuvos filosofijos ir visuomeninės minties istorijos klausimais. Parašė: „Šviesos! Daugiau šviesos! Juozo Adomaičio-Šerno pasaulėžiūros horizontai“ (su Antanu Gaidžiu; 1998). Įvertinimas: 1986 m. LSSR valstybinė premija (su kitais)

Šaltiniai: Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2, Vilnius, 1986p. 667; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 13, Vilnius, 2008, p. 731.