08 06 103 metai, kai gimė /1917 08 06/ Preikapių vns. (Pernaravos vls., Kėdainių aps.) Jonas Minelga, poetas, žurnalistas.

Mirė 1990 04 13 Čikagoje, IL, JAV.

Baigė keturias Vytautėlių pradinės mokyklos klases. Vėliau padėjo tėvams ūkyje, buvo pakviestas dirbti į Pernaravos vls. Viršaičio padėjėju. 1944 pasitraukė į Vakarus. Iš pradžių gyveno Vokietijoje, o nuo 1949 m. – JAV. Dirbo įvairiuose fabrikuose. Bendradarbiavo vaikų ir jaunimo spaudoje. Pirmasis eilėraštis išspausdintas 1930 m. vaikų žurnale „Žvaigždutė“. Jo eilėraščius vaikams skelbė žurnalai „Kregždutė“, „Saulutė“. Išleido poezijos knygas vaikams „Labas rytas, vovere“ (1964), „Kiškio pyragai“ (1973), „Žiogas muzikantas“ (1983), „Šaukia tėviškės laukai“ (1992), „Pabūk, varnėne, svečiuose“ (1995), „Be pipirų man skaniau“ (2007). Bendradarbiavo „Eglutėje“, „Tėviškės žvaigždutėje“ ir kt. „Drauge“ išspausdino satyrinių eilėraščių (Jonio Aluonos slapyvardžiu). Priklausė Liet. rašytojų d-jai, LŠS, BALFui, LF, TF.

Šaltiniai: Minelga, Jonas. Be pipirų man skaniau, Vilnius, 2007, p. 35-36; Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 1, Vilnius, 1998, p. 690.