08 03 46 metai, kai mirė /1974 08 03/ Šiauliuose Jonas Sereikis, pedagogas, poetas, visuomenės veikėjas.

Gimė 1921 06 24 Aukštuosiuose Kamėnuose (Kėdainių r.).

Nuo 1941 Kaune mokėsi Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1945 dirbo Krakių gimnazijoje, nuo 1946 Kėdainių 1-osios vidurinės mokyklos mokytojas. Dirbdamas mokykloje, baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1953–1958 Kėdainių r. liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektorius. 1958–1967 Kėdainių 2-osios vidurinės mokyklos direktorius, 1967–1974 Šiaulių 10-osios vidurinės mokyklos direktorius.
Rašė straipsnius pedagogine tematika, eilėraščius spausdino periodiniuose leidiniuose. Dauguma poezijos liko rankraščiuose.

Šaltinis: Jonas Sereikis [žiūrėta 2018-10-24]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Sereikis>; Nagys, Henrikas. Tepasilieka draugystė [žiūrėta 2018-10-24]. Prieiga per internetą: http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=8322:mi&catid=459:3-nr&Itemid=526