05 20 128 metai, kai gimė /1892 05 20/ Rinkuškiuose (Biržų vlsč.) Jonas Variakojis, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, laisvės kovų dalyvis, Krašto apsaugos ministras.

 Mirė 1963 , Ilinojaus valstija, JAV (palaidotas lietuvių tautinėse kapinėse).

Kėdainiuose suorganizavo savanorių būrį (vėliau būrys tapo batalionu, dar vėliau 4-uoju pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulku). 1919 m. vasario 7 d. prie Kėdainių sulaikė puolimą Kauno kryptimi.

Šaltinis: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 2, Vilnius, 2002, p. 446; http://paneveziokrastas.pavb.lt/zyma/jonas-variakojis/