03 26 111 metų, kai gimė /1909 03 26/ Daglėnų k. (Pušaloto vlsč., Panevėžio apskr.) Jonas Vengris, agronomas, visuomenės veikėjas.

Mirė 2004 02 14 JAV.

1930 baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo Kretingos apskr. 1931 įstojo į Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1936 baigė Agronomijos skyrių, įgydamas diplomuoto agronomo filotechniko vardą. 1937-1939 augalininkystės studijas gilino Vokietijoje, Halės ir Bonos universitetuose, įgydamas agronomijos mokslų daktaro laipsnį. Grįžęs į Akademiją, Bendrosios žemdirbystės katedroje dirbo vyresn. asistentu, vėliau docentu, skaitė bendrosios žemdirbystės, pievų ir pelkių kultūrų, bandymų metodikos kursus. Vokiečių okupacijos metais buvo Bendrosios žemdirbystės katedros vedėju. 1944 pasitraukė į Vakarus.
1946-1949 metais profesoriavo Vakarų Vokietijoje Pabaltijo universitete, ėjo Žemės ūkio fakulteto dekano pareigas. 1949 m. atvykęs į JAV, Masačiutseto universitete dirbo docentu, 1963-1970 – ekstraordinariu profesoriumi, nuo 1970 iki išėjimo į pensiją 1981 – ordinariu profesoriumi. Tai – aukščiausias mokslinis vardas JAV.
Dirbdamas mokslinį darbą piktžolių naikinimo ir ekologijos srityje, paskelbė dvi monografijas, daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių. Aktyviai dalyvavo įvairių mokslo draugijų veikloje. Mokslo pasaulyje žinomas kaip žymus kovos su piktžolėmis, jų biologijos ir ekologijos specialistas.

Šaltiniai: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai, T. 2. Vilnius, 2002, p. 477-478; https://asu.lt/universitetas-2/garbes-daktarai/jonas-vengris/