11 10 167 metai, kai gimė /1853 11 10/ Pauslajo dvare, Kėdainių r.) Jonas Vitartas, etnografas, lietuvių kultūros tyrinėtojas.

Mirė 1903 04 23 d. Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio parapinėse Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse.
1866 buvo pasiųstas į Polocko karo mokyklą. 1871 pavasarį išstojo iš karo mokyklos ir apsigyveno Vilniuje. Čia įsitraukė į švietėjišką jaunimo demokratinės krypties veiklą. 1872 pradėjo studijuoti Rygos politechnikos institute, 1874 persikėlė į Peterburgo technologijos institutą. Atostogas praleisdavo Lietuvoje, Vilniuje su savo idėjos draugais. 1875 buvo areštuotas, apkaltintas priklausymu nelegaliam sambūriui ir ištremtas į Archangelsko guberniją, o 1878 – į Archangelską. 1879 išsiųstas į Varšuvą, kur gyveno policijos priežiūroje. 1887 paleistas iš tremties apsigyveno netoli Panevėžio, paskui pačiame Panevėžyje. Buvo namų mokytojas, gilinosi į etnografiją. Publicistinius ir etnografinius straipsnius ir studijas skelbė įvairiuose lenkiškuose leidiniuose ( „Lud“, „Wisła“, „Głos”). Išleido 3 monografijas.

Šaltinis: https://paneveziokrastas.pavb.lt/personalija/vitartas-jonas/