09 16 68 metai, kai gimė /1952 09 16/ Kėdainiuose Juozas Brazauskas, pedagogas, mokytojas-ekspertas, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojas.

1960-1971 mokėsi Kėdainių 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Vėliau už gyvenimo pasiekimus pedagoginėje ir mokslinėje veikloje buvo išrinktas mokyklos Garbės mokiniu. 1971-1976 studijavo Vilniaus universitete (VVU) Istorijos fakultete istorijos specialybę. Buvo aktyvus studentų mokslinės draugijos narys. Ne kartą buvo skatinamas diplomais, Garbės raštais. Baigęs istorijos studijas įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją. Profesinė veikla: 1976 m. pagal paskyrimą pradėjo darbinę pedagoginę veiklą istorijos mokytoju Anykščių raj. Svėdasų vidurinėje mokykloje. 1977-1978 m. dirbo istorijos mokytoju Ukmergės A. Gudaičio – Guzevičiaus vidurinėje mokykloje. 1978-1979 m. dirbo Panevėžio miesto Švietimo skyriaus metodinio kabineto metodininku sportiniam darbui. 1979-1980 m. dirbo „Žinijos“ draugijos Panevėžio miesto organizacijos referentu. 1980-1993 m. – Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos istorijos mokytojas, vienerius mokslo metus dirbo užklasinio darbo organizatoriumi. 1993-1995 m. dirbo Panevėžio miesto Švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi. 1995-1996 m. dirbo žmonos individualioje įmonėje „Raiguža“ direktoriumi. 1996-1997 m. – Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos istorijos mokytojas. 1997-2002 m. – Panevėžio miesto Švietimo skyriaus Pedagogų švietimo centro vadovas. 2002 m. rugsėjo mėn. pradėjo dirbti Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje istorijos mokytoju. 2015 m. lapkričio 16 d. baigė pedagogo karjerą Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje.

Visuomeninė veikla: 2008 m. kovo mėn. tapo Tėvynės sąjungos Panevėžio skyriaus nariu. 2008 m. gegužės mėn. visuotiniame Tėvynės sąjungos Panevėžio skyriaus susirinkime pasiūlytas kandidatu į 2008 m. LR seimą daugiamandatėje apygardoje. 2008 m. rugpjūčio 17 d. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos taryba patvirtino Juozą Brazauską kandidatu į 2008 m. Lietuvos Respublikos seimą daugiamandatėje apygardoje (sąraše Nr. 125). 2010 m. gruodžio mėn. Panevėžio vyskupas Jono Kauneckas įtraukė istoriką, mokytoją ekspertą Juozą Brazauską į istorijos ekspertų darbo grupę ruošiant kunigo Alfonso Lipniūno medžiagą paskelbimui Palaimintuoju. 2011 m. vasario mėn. Pedagogas ir istorikas išrinktas savivaldos rinkimuose kandidatu į Panevėžio miesto tarybą nuo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos. 2013-2015 m. Panevėžio miesto Tarybos narys. Nuo 2013 m. „Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų“ (TS-LKD) Panevėžio miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas. Nuo 2014 m. „Žiemgalos draugijos“ Panevėžio skyriaus pirmininkas. 2016 m. kovo 14 d. išrinktas „Juozo Urbšio atminimo klubo“ valdybos pirmininku.

Įvertinimas: 1990 m. vienam pirmųjų Lietuvos mokytojų suteikta istorijos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija, pirmasis Lietuvoje po 1990 metų parengė Lietuvos istorijos mokymo priemonę ir išleido Lietuvos istorijos vadovėlius Lietuvos mokykloms, 1998 m. suteiktas Nusipelniusio panevėžiečio vardas mokslo srityje už parengtus vadovėlius ir mokymo priemones Lietuvos mokykloms. 2013 metais Lietuvos Respublikos Seimo komisija apdovanojo mokytoją Juozą Brazauską G.Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, ne kartą įvertintas Padėkos raštais.

 

Šaltinis: http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/400_lt/Kandidatai/Kandidatas19718/Kandidato19718Anketa.html; http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V-rABWGNGTYJ:www.llks.lt/pdf2/Voveriene%2520apie%2520mokytoja.pdf+&cd=11&hl=lt&ct=clnk&gl=lt; http://lietuvai.lt/wiki/Juozas_Brazauskas