10 22 129 metai, kai gimė /1892 10 22/ Navickų k. (Alytaus aps.) Juozas Geniušas, pedagogas, dramaturgas.

1912 baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Lenkijoje, Rusijoje. 1918-21 studijavo Petrogrado pedagoginiame institute pedagogiką ir istoriją. Nuo 1921 dirbo mokytoju Kėdainių gimnazijoje, nuo 1925 – mokytojų seminarijoje, kartu studijavo Kauno universitete. 1927 kalintas Varnių koncentracijos stovykloje. 1940-41 – Švietimo liaudies komisariato valdybos viršininkas, 1941-44 dirbo Kauno amatų mokykloje, nuo 1944 – Kauno mokytojų seminarijos direktorius.1911 kartu su kitais moksleiviais Veiverių seminarijoje įkūrė slaptą moksleivių lavinimosi būrelį ir leido laikraštį „Rūtelė“, buvo jo redaktorius. Taip pat rašinėjo straipsnius į „Ateitį“, „Pavasarį“, „Garnį“, „Viltį“, „Lietuvių balsą“. Redagavo žurnalus „Mokykla ir gyvenimas“ (nuo 1939), „Mokykla ir visuomenė“ (nuo 1935), „Mokytojų kalendorių“ (1932), bendradarbiavo „Kultūroje“, „Švietimo darbe“, „Lietuvos žiniose“. Parašė straipsnių pedagogikos klausimais, vadovėlių pradinei ir vidurinei mokyklai, grožinės literatūros kūrinių (romaną „Laisvės alėja“, 1935).

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 6, Vilnius, 2004, p. 545; Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, p. 148.