11 10 147 metai, kai gimė /1873 11 10/ Dievogalos k. (Zapyškio vlsč., Kauno apskr.) Juozas Jarašius, gydytojas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

Mirė 1940 01 10 Kėdainiuose.
1899 m. Maskvos universitete baigė mediciną. Studijuodamas priklausė slaptai lietuvių studentų draugijai ir kurį laiką buvo pirmininku, taip pat – iždininku. Baigęs universitetą dvejus metus dirbo Jegorjevsko ligoninėje (Riazanės gub., Rusija). 1902 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kėdainiuose, dirbo gydytoju, vertėsi privačia praktika. Kėdainius pasirinko norėdamas čia stiprinti lietuvybę. Užmezgė ryšius su knygnešiais, sumokėdavo jiems už lietuviškas knygas ir pavesdavo išdalyti veltui vietos ūkininkams. Tam skyrė nemažai savo lėšų. Palaikė gerus ryšius su Kėdainių knygnešiu Jokūbu Daumantu, taip pat bendradarbiavo su Juliumi Ganusausku.
Bendradarbiavo „Ūkininke“, „Varpe“, „Lietuvos žiniose“ ir kituose leidiniuose.
Išleido apysakas „Senojo kareivio pasakojimai“ (1902), „Iš gyvenimo samojedų“ (1908), „Limpančios ligos“ (1910). Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, buvo pirmas Kėdainių apskrities viršininkas.
Įvertinimas: Nepriklausomybės medalis, LDK Gedimino III laipsnio ir Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinai.

Šaltinis: Kėdainių mugė, 2018, vas. 6.