02 14 125 metai, kai gimė /1892 02 14/ Daukšiuose (Marijampolės r.) Juozas Lazauskas, pedagogas, publicistas.

Mirė 1970 05 28 Kaune.

1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1942 m. – Lietuvos universitetą. 1911–1922 m. mokytojavo Vilkaviškio pradžios mokyklose, 1922–1923 m. Telšių, 1924–1926 m. Kėdainių mokytojų seminarijoje, 1923–1924 m. Dotnuvos žemės ūkio technikume, 1926–1946 m. Kauno pradinėje, 1950–1952 m. Kauno vidurinėje mokykloje. Dalyvavo Lietuvos mokytojų profsąjungos, valstiečių liaudininkų, Lietuvių kalbos draugijos veikloje. Iki 1940 m. knygų leidybos bendrovės „Spaudos fondas“ redaktorius, 1946–1949 m. pedagogikos literatūros leidyklos ir Enciklopedijų, žodynų ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius. Bendradarbiavo žurnaluose „Mokykla ir gyvenimas“, 1933–1934 m. jo redaktorius, „Varpas“, „Lietuvos žinios“, „Jaunimas“, „Kultūra“, „Gimtoji kalba“. Parašė vadovėlių rengimo metodikos darbų. Bibliografija: „Dėl elementoriaus metodikos: (1925), „Iš ko reiktų vertinti elementorių ir kaip elementoriumi naudotis“ (1930), „Apie gyvų žodžių rašymo skaitymo metodą“ (1931), „Pelėda, norim skaitom, norim rašom: elementorius vaikų darželiams“ (su dail. J. J. Burba; 1933), „Mano knygelės: elementorius nelietuvių mokykloms“ (su J. Ambraška; 1938, 2 leid. 1940), „Lietuvių kalbos gramatika“ (1938)

Šaltiniai: Lietuvių enciklopedija, T. 14, Bostonas, 1958, p. 300; Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2. Vilnius, 1986, p. 49; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 11, Vilnius, 2007, p. 637.