03 02 121 metai, kai gimė /1899 03 02/ Titoniuose (Pakruojo r.) Juozas Paukštelis, rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas.

Mirė 1981 07 20 Kėdainiuose.  Palaidotas Vilniuje.

1909–1914 mokėsi Linkuvos pradžios mokykloje. 1914 įstojo į Bauskės (Latvija) gimnaziją, bet dėl lėšų stokos nesimokė. 1915 baigė Linkuvos pradžios mokyklą. 1915–1916 vokiečiai buvo paėmę prie Šiaulių-Pasvalio geležinkelio tiesimo darbų.

1918 įstojo į ką tik įsisteigusią Linkuvos progimnaziją. 1920–1923 mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1920 pakeitė pavardę ir, sekdamas pusbrolio pavyzdžiu, pasivadino Paukšteliu. 1921 laikraštyje „Šiaulių trimitas“ išspausdino pirmąjį eilėraštį. 1923–1927 Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo literatūrą. Studijų metais ir vėliau buvo aktyvus studentų ateitininkų Meno mėgėjų draugijos „Šatrija“ narys.

1926 vasarą pabuvojo Prancūzijoje, Grenoblyje lankė prancūzų kalbos kursus svetimtaučiams. Bendradarbiavo leidiniuose „Rytas“, „Židinys“, „Jaunimas“, „Iliustruotoji Lietuva“ ir kt.

1926–1946 mokytojavo Kėdainių gimnazijoje. Su Kėdainiais susijęs visas tolesnis rašytojo gyvenimas: čia parašyti reikšmingiausi jo romanai, dramos, apsakymai, čia jis įkūrė literatų būrelį, jam vadovavo, čia atvykdavo žymių rašytojų dalyvauti jo organizuojamose popietėse ir kt. renginiuose. 1928 spaudai parengė pirmąją knygą – novelių rinkinį „Vidurnakčių baladė“.

Bibliografija: „Vidurnakčių baladė: novelės“ (1928), „Užgrobtoj žemėj: 5 veiksmų drama“ (1931), „Našlės vaikas: romanas“ (1932), „Pirmieji metai: romanas“ (1936), „Kaimynai: romanas“ (1939; 1979 m. pagal jį LTV sukurtas to paties pavadinimo keturių serijų telefilmas), „Kelionė po Užkaukazį“ (1948), „Vaiduokliai: 1 veiksmo pjesė saviveiklai“ (1953), „Kaimynai: romanas“ (1956), „Audra ateina: 4 veiksmų, 5 pavadinimų pjesė“ (1956), „Pirmieji metai: romanas“ (2-asis leid., 1958), „Jaunystė: romanas“ (1959), „Netekėk, saulele!: romanas“ (1963), „Pirmieji metai: romanas“ (1965), „Kaimynai: romanas“ (1966), „Netekėk, saulele!: romanas“ (1968), „Čia mūsų namai: romanas“ (1969), „Čia mūsų namai: romanas“ (2-asis leid., 1970), „Apyniai kvepėjo: apsakymai“ (1971), „Kelionė po Užkaukazę“ (1973), „Jaunystė: romanas“ (3-asis leid, 1974), „Čia mūsų namai: romanas“ (3-asis leid., 1974), „Netekėk, saulele!: romanas“ (3-asis leid., 1974), „Kaimynai: romanas“ (3-asis leid., 1977), „Dažnai atsimenu juos: atsiminimai“ (1979), „Raštai: šeši tomai“ (1981–1983), „Kaimynai: romanas (Mokinio skaitiniai) (parengė Agnė Iešmantaitė, 2006).

Įvertinimas: Lietuvos valstybinė premija (1969), LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1969), LSSR liaudies rašytojas (1974)

Atminimo įamžinimas: Titonių kaimo bibliotekoje įkurtas muziejus, jo tėviškės vietoje pastatytas paminklinis akmuo su užrašu, 1981  jo vardu pavadinta Kėdainių I vidurinė mokykla (dabar Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija), 1989–2009 Kėdainiuose veikė Juozo Paukštelio memorialinis muziejus (po uždarymo ekspozicija padalinta ir perkelta į Kėdainių krašto muziejų ir Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos istorijos muziejų),  1985 įsteigta J. Paukštelio literatūros premija už geriausią prozos kūrinį kaimo tema­tika, 1998 jo vardu pavadinta Pakruojo rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2011 m. Linkuvoje Juozui Paukšteliui atminti atidengtas paminklas.

Šaltiniai: Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3, 1987, p. 329; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 17. V., 2010, p. 642-643; Nekrašienė, Jūratė. Rašytojo Juozo Paukštelio asmeninė biblioteka Kėdainiuose [žiūrėta 2019-02-27]. Prieiga per internetą:   http://www.paukstelio.kedainiai.lm.lt/index.php/apie-mokykla/muziejus; Rašytojas, kurio vardu pavadinta biblioteka [žiūrėta 2018-11-13]. Prieiga per internetą: https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/naujienos/66-biblioteka/3236-rasytojas-kurio-vardu-pavadinta-biblioteka; Juozas Paukštelis sugrįžo Linkuvon 2011-10-10 [žiūrėta 2018-11-13]. Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/juozas_paukstelis_sugrizo_linkuvon/,print.1