08 04 98 metai, kai gimė /1922 08 04/ Dainių k. (Raseinių aps.) Juozas Stankaitis, gydytojas chirurgas.

Mirė 2011 05 27 Kėdainiuose.

Baigęs Jurbarko gimnaziją, toliau studijavo Kauno universitete Medicinos fakultete. Baigęs universitetą ir įgijęs chirurgo kvalifikaciją, 1947 m. pradėjo dirbti Josvainių ambulatorijoje. Po trijų mėnesių persikėlė į Kėdainius, kur dirbo Kėdainių ligoninėje. 1950 m. buvo paskirtas chirurgijos skyriaus vedėju ir šias pareigas ėjo 36 metus (iki 1986 m.). Dirbdamas papildomai mokėsi specializuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose Leningrade ir Maskvoje. Įgytos žinios jam leido plėsti operacijų apimtį Kėdainių ligoninėje. Paruošė nemažai chirurgų, dirbusių tiek Kėdainių, tiek kitų rajonų ligoninėse.

Šaltinis: Kėdainių garsas, 2002, rugpj. 6, p. 1, 5; Kėdainių garsas, 2011, geg. 28, p. 2; Rinkos aikštė, 2011, geg. 28, p. 2