04 22 127 metai, kai gimė /1894 04 22/ Ašmintoje (Prienų vlsč.) Jurgis Krikščiūnas, Lietuvos agronomas ekonomistas, žemės ūkio kooperacijos, visuomenės veikėjas, politikas.

Mirė 1947 03 24 Hamburge (Vokietija).
1914 m. baigė Marijampolės gimnaziją. 1914–1918 studijavo Petrogrado universitete. 1923 baigė Halės universitetą. 1924 gamtos mokslų daktaras
1924–1926 Šiaulių apskrities agronomas ir Šiaulių mokytojų seminarijos mokytojas. Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo lauko bandymus. 1926 ir 1939 žemės ūkio ministras. 1939–1944 kooperatinės bendrovės „Linas“ direktorius. 1926–1943 Dotnuvos Žemės ūkio akademijos dėstytojas, nuo profesorius. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946–1947 dėstė Pabaltijo universitete Hamburge ir Pineberge prie Hamburgo.
Vienas Žemės ūkio rūmų steigėjų, 1927–1939 jų (nuo 1938 Žemės ūkio ministerijos) padalinio – Žemės ūkio tyrimo įstaigos – valdytojas, vienas žemės ūkio tyrimų stočių Lietuvoje organizatorių. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, Lietuvos vartotojų bendrovių sąjungos veikėjas, bendrovės „Lietūkis“ pirmininkas, akcinės draudimo bendrovės „Kooperacija“ valdybos pirmininkas.
1932–1936 Ekonominių studijų draugijos valdybos vicepirmininkas, 1936–1938 pirmininkas. Ilgametis Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas. Lietuvių sąjungos, Lietuvių tremtinių sąjungos valdybos pirmininkas. Propagavo linų auginimą, smulkius ir vidutinius ūkius, tyrė Lietuvos žemės ūkio produktų rinką, teikė siūlymų tęsti žemės reformą Lietuvoje.
Straipsnius skelbė įvairios tematikos leidiniuose, parašė per 60 knygų ir brošiūrų, daugiau kaip 840 straipsnių. Profesorius rengė rekomendacijas ūkininkams, rašė mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius, kelionių apybraižas, Lietuvos ir užsienio ekonomikos apžvalgas bei prognozes… Redagavo „Žemės ūkio vadovą“ (1927–1939 5 t.). Nuo 1910 bendradarbiavo „Aušrinėje“. Iki 1918 Petrograde leisto laikraščio „Naujoji Lietuva“ sekretorius, 1913 Vilniuje – savaitraščio „Lietuvos ūkininkas“ sekretorius. 1927–1939 redagavo žurnalą „Žemės ūkis“. Nuo 1933 Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Parašė daug straipsnių ir knygų įvairiais žemės ūkio klausimais.
Bibliografija: „Apie Lietuvos žemės ūkį 1932 metais“ (1933, vokiečių k.), „Apie Lietuvos žemės ūkį“ (1938, vokiečių ir anglų k.), „Apie Lietuvos žemės ūkį 1935-38 metais“ (1939, vokiečių k.), „Lietuvos žemės ūkio mechanizavimas atsižvelgiant į jo ypatumus“ (1940, vokiečių k.), „Lietuvos linų ūkis, 1941 m., vokiečių k.

Šaltiniai: Algirdas Banevičius. 111 Lietuvos valstybės 1918–1940 politikos veikėjų: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1991, p. 80; Kazimieras Tamašauskas. Jurgis Krikščiūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 11. Vilnius, 2007, p. 46; Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius, 1997, p. 247.