04 23 97 metai, kai gimė /1924 04 23/ Dabikinėje (Mažeikių apskr.) Jurgis Povilaitis, agronomas, žemės ūkio m. dr., ilgametis Žemdirbystės instituto darbuotojas.

1952 baigė Žemės ūkio akademiją, dirbo agronomu mašinų-traktorių stotyje, 1953–1954 dirbo Ukmergės, 1954–1958 Pasvalio žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo punktuose. Nuo 1961 Žemdirbystės instituto mokslinis bendradarbis (iki 1964 Joniškėlio filiale, vėliau Dotnuvoje). Paskelbė mokslinių straipsnių apie runkelių auginimą.

Šaltinis: Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2. Vilnius, 1968, p. 892.