03 08 124 metai, kai gimė /1897 03 08 / Piktagalyje (Truskavos apyl., Kėdainių r.) Kazimieras Čiplys (slapyvardis Vijūnas), kunigas, dramaturgas.

 

Mirė 1950 08 02 Irkutsko sr. (Rusija).

1925 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Naujamiestyje, Saločiuose, Geidžiūnuose, Sudeikiuose.. Vijūno slapyvardžiu išleido keliolika scenos vaizdelių („Čigonėlė nemeluoja“ (1935); „Gerasis Linukas“; „Mikė melagėlis“ (1937); “„Bobutė susipyko“ (1936); „Jaunasis ūkininkas“ (1936); „Nepaprasta naujiena“ (1936); „Vasario 16-oji“ (1936); „Tėvynės auka“ (1938); „Maušos karčema“ (1939); „Užkurio Velykos“ (1940) ir kt.). Tai švietėjiški, didaktinio turinio mėgėjiškos dramaturgijos veikalėliai. Gabų, lietuvybę skleidžiantį literatą globojo vyskupas K. Paltarokas. 1949 m. K. Čiplys suimtas ir nuteistas dešimt metų kalėti. Kalintas Irkutsko sr. lageryje, kur ir žuvo. 1997 m. Panevėžyje išleista jo raštų, laiškų, dokumentų knyga “Vaidinimai tik sodžiui”.

Šaltinis: Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001, p. 99.