03 04 80 metų, kai gimė [1937 03 04] Gėlainių k. (Kėdainių r.) Kazimieras Romualdas Župerka, Lietuvos mokslininkas kalbininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Mokėsi Dotnuvos pagrindinėje mokykloje. 1958 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (ŠPI). 1958 m. pakviestas dirbti ŠPI Lietuvių kalbos ir literatūros katedros asistentu. 1969 m. filologijos mokslų kandidatas. 1970-1972 m. ŠPI Lietuvių kalbos ir literatūros katedros docentas, 1972–1977 m. ŠPI prorektorius mokslo ir mokymo reikalams. Nuo 1977 m. ŠPI Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentas, Šiaulių universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas. 1996 m. humanitarinių mokslų habilituotas daktaras. 2000 m. profesorius. Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys. 1983 m. išleido vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams „Lietuvių kalbos stilistika“, 1997 m. – vadovėlį „Stilistika“, 1990 m. vadovėlio „Lietuvių kalba XI–XII klasei“ bendraautoris. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-847 suteiktas Šiaulių Garbės piliečio vardas. 2016 m. įteiktas Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklas

Šaltiniai: Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4, Vilnius, 1988, p. 690; http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=%DE&sritis=H; http://skrastas.lt/?data=2016-03-03&rub=1065924810&id=1456847149