03 04 97 metai, kai gimė /1923 03 04/ Babėnų k. (prie Kėdainių) Kazys Blaževičius, statybos inžinierius, technologijos m. dr.

Mirė 2015 08 27, palaidotas Karmėlavos kapinėse.

1944 baigė Kėdainių gimnaziją, 1950 baigė Kauno valstybinį universitetą. 1957 technikos mokslų kandidatas. 1957–1962 Statybos ir architektūros instituto mokslinis sekretorius, 1962–1977 šio instituto Kaimo statybos sektoriaus vadovas; nuo 1960 vyresnysis mokslo darbuotojas. 1977–1988 Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto Statybinių disciplinų katedros vedėjas, nuo 1980 docentas.

Atgimimo metais išėjo į pensiją ir įsijungė į Sąjūdžio veiklą, 1999–2000 Sąjūdžio Kauno skyriaus tarybos pirmininkas. 1998-2000 vadovavo Knygnešio draugijos Kauno skyriui, buvo Politinių kalinių ir tremtinių Sąjungos Kauno skyriaus nariu (nuo 1995), priklausė Vietinės rinktinės karių sąjungai. Domėjosi publicistika. Lietuvos ir išeivijos spaudoje publikavo kelis šimtus straipsnių tautinio atgimimo ir Sąjūdžio idealams artima tematika. Išleido dvi publicistikos knygas: „Painūs istorijos vingiai“ (2009) ir „Laisvė kainos neturi“ (2010).

Mokslinė veikla: svarbiausios tyrimų sritys – vietinių žaliavų (klintis, dolomitas) tyrimas ir naudojimas statybos reikmėms, kaimo statybų technologijų tobulinimas.

ĮvertinimasValstybinė premija (1977). 1999 suteiktas Kario savanorio statusas. Lietuvos nepriklausomybės medalis ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorio medalis (2000).

Šaltiniai: Tarybinė lietuvių enciklopedija, T. 1, Vilnius, 1985, p. 256; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 10, Vilnius, 2006, p. 773, XXI amžius, 2015, rugs. 4, p. 11.