07 01 27 metai, kai įkurta /1993 07 01/ Kėdainiuose Kėdainių Jonušo Radvilos kolegija

1992 11 pradėtas kurti Kolegijos steigimo Kėdainiuose projektas. 1993 06 24 LR Kultūros ir švietimo ministro įsakymu Nr. 773 „Dėl Kėdainių Jonušo Radvilos kolegijos steigimo“ 1993 07 01 įsteigta Kėdainių Jonušo Radvilos kolegija. Šio projekto įgyvendinimas suvaidino svarbų vaidmenį Kėdainių krašto kultūrai ir švietimui. Pagrindinis naujai įsteigtos Kolegijos tikslas buvo ruošti užsienio kalbų specialistus, kurių tuo metu Lietuvoje labai truko. Kolegijos direktoriumi buvo paskirtas Rimantas Guogas. 1993 01 29 Kėdainių rajono tarybos sprendimu Kolegijai buvo paskirtas buvęs III vidurinės mokyklos pastatas. Kol pastarasis buvo remontuojamas Kolegija buvo įkurdinta Kėdainių specialiosios mokyklos patalpose. 1995-1996 m. m. atsirado vokiečių kalbos pedagogikos specialybė. 1997 pavasarį išleista pirmoji absolventų laida. 1997 gruodžio mėn. Kolegija iš laikinų patalpų persikėlė į naujas, esančias J. Basanavičiaus g. 4, prie centrinio miesto parko ir Dotnuvėlės upelio. 1999 su Vilniaus pedagoginiu universitetu sudaryta sutartis dėl Kolegiją baigusių studentų tęstinių studijų, 2000 tokia sutartis pasirašyta su Šiaulių universitetu. 2000 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Kėdainių Jonušo Radvilos kolegija tapo Kėdainių Jonušo Radvilos aukštesniąja mokykla. 2001-2002 m. m. įvesta nauja socialinio pedagogo specialybė. Jei pirmaisiais darbo metais Kolegijoje dirbo 13 dėstytojų, tai 2002-2003 m. m. aukštesniojoje mokykloje dirbo 36 dėstytojai. 2003 08 01 reorganizuota į Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centrą, o 2007 tapo Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilo fakultetu (vadovė Jolanta Bareikienė), Kėdainiuose rengusiu aukštojo neuniversitetinių studijų užsienio kalbų mokytojus, vertėjus, socialinius pedagogus. Studijų procesą organizavo Edukologijos ir Filologijos katedros. Nuo 2017 01 01 Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetas tapo Humanitarinių studijų centru. Nuo 2017 09 01 d. jis veiklą nutraukė.

Šaltinis: Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro metraštis; https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_kolegijos_K%C4%97daini%C5%B3_Jonu%C5%A1o_Radvilos_studij%C5%B3_centrask