Kėdainių krašto garbės piliečiai

Kėdainių krašto garbės piliečio vardas suteikiamas nuo 1990 metų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus bei išskirtinį indėlį į Kėdainių rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, paveldo išsaugojimo, ekonomikos, socialinio vystymo, mokslo ir technikos bei kitas sritis. Už tokius pačius nuopelnus Lietuvos Respublikai Garbės piliečio vardas suteikiamas tik iš Kėdainių rajono kilusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, įmonės, įstaigos, visuomeninės organizacijos. Garbės piliečiui įteikiamas Garbės piliečio ženklas, kuriame pavaizduotas Kėdainių rajono herbas ir įrašas: Kėdainių krašto garbės pilietis (vardas, pavardė), suteikimo metai ir pažymėjimas, kurį pasirašo Kėdainių rajono savivaldybės meras. Apie Garbės piliečio vardo suteikimą įrašoma Garbės piliečio knygoje, kurioje pateikiama informacija apie Garbės piliečio veiklą ir gyvenimą. Ženklas ir pažymėjimas Kėdainių krašto garbės piliečiui įteikiamas iškilmingame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Apie Garbės piliečio vardo suteikimą informuojama visuomenė.

Šaltinis: Kviečiame siūlyti pretendentus Kėdainių krašto garbės piliečio vardui suteikti [žiūrėta 2020-11-18]. Prieiga per internetą: <http://kedainiai.lt/popup2.php?ru=rszAOzolBw&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=4817>


Kėdainių krašto garbės piliečiai

1990 m. – Česlovas Milošas