Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka skelbia konkursą Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėjos pareigoms užimti

2019 m. kovo 8 d.

REIKALAVIMAI:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygstančiu išsilavinimu;
 • žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, naudojimąsi VB, jos fondu, įranga, patalpomis, dokumentais, duomenų bazėmis;
 • žinoti pagrindinius autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, duomenų bazių ir informacijos naudojimo teisinius aspektus;
 • žinoti fondo apskaitos, organizavimo principus ir technologiją, fondo tyrimo metodiką, apsaugos, apipavidalinimo reikalavimus, fondo populiarinimo būdus;
 • išmanyti darbo su vartojais principus, vartotojų aptarnavimo technologiją, vartotojų poreikių tyrimo metodiką;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, išmanyti integralios informacijos sistemos organizavimo principus, informacijos šaltinių, dokumentų bei juose esančios informacijos paieškos būdus.
 • turėti įgūdžių dokumentų, projektų rengimo ir įgyvendinimo, kraštotyros tiriamojo bei
 • sklaidos srityse.

 

PRIVALUMAI:

 • darbo šioje srityje patirtis;
 • užsienio kalbų mokėjimas;
 • komunikabilumas.

 

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kuriame nurodo dalykines savybes bei įgūdžius, savo privalumus pretendentai pateikia bibliotekos direktoriui iki 2019 m. kovo 20 d., adresu: Didžiosios Rinkos a. 11, Kėdainiai,  darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val.  Informacija tel. (8 347) 53 620, (8 652 7 6864)

Pokalbis įvyks nurodytu adresu 2019 m. kovo 22 d. 9.00 val.

 

Direktorė Virginija Grigorjevienė

 

Kitos aktualijos

Gairės kultūros kelių kūrėjams

Kultūros ministerija parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje. Tai kultūros sektoriui naudingas įrankis, sukurtas vykdant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui“.

Skaitymo iššūkis

„Skaitymas mus jungia!“, – su šiuo šūkiu į bibliotekas grįžta projektas „Vasara su knyga“ ir kviečia priimti „Skaitymo iššūkį“. Tai padaryti gali visi norintys – tiek vaikai, tiek suaugę. „Skaitymo iššūkis“ vyks nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Jo taisyklės – nesudėtingos.

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas

Kviečiame dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 100-mečiui skirtame Nacionaliniame mokinių piešinių konkurse „Knygų namų šviesa“. Temos pristatymas. Šiais metais Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, įsikūrusi ant gražaus Nevėžio upės kranto, mini 100 metų jubiliejų.