01 31 68 metai, kai gimė /1953 01 31/ Dotnuvoje-Akademijoje (Kėdainių r.) Kęstutis Kadūnas, geologijos mokslų daktaras.

1959–1970 mokėsi Mičiurino vidurinėje mokykloje. 1970 įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1975 baigė studijas įgydamas hidrogeologo ir inžinieriaus geologo specialybę. Nuo 1970 iki 1993 dirbo Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijoje požeminio vandens apsaugos ir kontrolės būryje hidrogeologu, vyresniuoju hidrogeologu, būrio viršininku. 1987–1993 mokėsi aspirantūroje Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinierinės geologijos katedroje. 1993 06 18 apgynė daktaro disertaciją tema „Užterštos atmosferos įtaka Lietuvos gruntinio vandens cheminei sudėčiai“. Už šį darbą jam buvo suteiktas gamtos mokslų geologijos krypties daktaro laipsnis. Nuo 1993 vadovauja Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriui.

Svarbiausi darbai: teisės aktai, reguliuojantys hidrogeologinius, požeminio vandens apsaugos ir monitoringo

bei užterštų teritorijų ekogeologinius tyrimus Lietuvoje bei perkeliantys Europos Sąjungos direktyvų nuostatas į šalies teisę. Per 120 publikacijų ir 30 ataskaitų autorius ir bendraautoris.

Šaltiniai: http://lgeos.lt/images/stories/Lietuvos_geologai/K/Lietuvos_geologas_Kestutis_Kadunas.pdf