10 08 82 metai, kai gimė /1939 10 08/ Stasiūnuose (Kėdainių apskr.) Kęstutis Trečiakauskas, spaudos darbuotojas, filologas.

Mokėsi Panevėžio ir Vilniaus muzikos mokyklose, lankė J. Miltinio teatro studiją. 1974 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, įgydamas filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę.Be to, baigė Vilniaus Kultūros mokyklą, kur įgijo bibliotekininko specialybę, o Maskvoje baigus dvimečius žurnalistikos kursus, jam buvo suteikta žurnalisto kvalifikacija. Buvo SSRS Žurnalistų sąjungos narys. Nuo 1961 iki 1974 su nedidelėmis pertraukomis dirbo spaudoje – Ignalinos rajono laikraščio „Kelias į komunizmą“, leidinių „Meno saviveikla“, „Kultūros barai“, „Liaudies sargyboje“ redakcijose, Lietuvos televizijos ir radijo komitete. 1974–1993 „Minties“ leidyklos redakcijos vedėjas, vyriausiasis redaktorius, 1991–1992 direktorius. Nuo 1993 m. – Vilniaus V. Sirokomlės vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.Kelerius metus Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos Vilniaus filiale dėstė kalbos kultūrą, anotavimo bei referavimo metodiką. Vienas iš Liaudies meno draugijos kūrėjų, iniciavo Blaivybės draugijos atsiradimą Lietuvoje, buvo Blaivybės fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys.
Sudarinėjo almanachus „Baltija“, „Blaivybė“, periodikoje ir atskirais leidiniais paskelbė eilėraščių, satyros ir humoro kūrinių. Daugiausia rašo kultūros klausimais. Išvertė grožinės literatūros knygų.
Bibliografija:
„Prie Ignalinos ežerų“( 1964), „Kėdainiai“ (1974), „Raseiniai“ (su K. Smilgevičiene m., 1979), „Neliksi vienišas“ (su A. Urbonu, 1984; išversta į rusų, esperanto, gruzinų kalbas, išleista Brailio raštu), „Jeronimas Ralys, dokumentinė apysaka“ (1995), „Lietuvių kalbos pamoka – viktorina“ Žaltvykslė, 2006 , „Kaip tūkstantį gyvenimų“ (1999), „Pasikviesiu į svečius kumelę“ (1998), „Šulinių akys“ eilėraščiai/ (2018).
Vertimai: Valentinas Pikulis „Rekviem karavanui PQ-17“( 1985), Genadijus Malachovas „Biosintezė ir bioenergetika“ (1998), Fiodoras Dostojevskis „Baltosios naktys“ (1999), A. Levandovskis „Žana D’Ark“ (1985), V. Karatkevičius „Alšėnų pilies paslaptis“, H. Auderska „Karalienė Bona“ (su Z. Bezekavičiene, 1994).

Šaltiniai: Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius, 1997, p. 525.