Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

Knygomatas

Pageidaujate užsakytas knygas pasiimti iš knygomato?

Pateikti prašymą

Patvirtinu, kad šį užsakymą pateikiu jau užsisakęs leidinius internetu.
Susipažinau su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, pateikiau tikslius ir teisingus asmens duomenis, esu informuotas apie jų tvarkymo tikslus bei sąlygas. Taisyklės