Knygos

KARO PRINCIPAIPirmą kartą 1832 m. išleista knyga „Karo principai“ tebėra vienas svarbiausių ir įžvalgiausių traktatų apie karo prigimtį ir jo poveikį visuomenei. Šiame monumentaliame veikale legendinis Prūsijos generolas Carlas von Clausewitzas nagrinėja sudėtingą ir nuolat besikeičiančią konflikto prigimtį ir pateikia gilias įžvalgas apie strategijos principus, kuriais vadovaujamasi karinėse operacijose ir ne tik. Ši knyga – vertingas idėjų šaltinis visų sričių vadovams ir politikams.
Viena įtakingiausių kada nors parašytų knygų apie strategiją ir karybą – įžvalgus žmogiškosios karo patirties tyrinėjimas ir konflikto prigimties analizė.
Iki šių dienų Clausewitzo idėjos studijuojamos ir taikomos ne tik karo akademijose, bet ir tokiose srityse kaip verslas, politika ir tarptautiniai santykiai. Jo įžvalgos apie priešo supratimo svarbą, vadovavimo vienybės reikšmę ir jėgos, kaip priemonės politiniams tikslams pasiekti, naudojimą išlieka aktualios ir įtakingos šiandien.
Antrąjame pasauliniame kare pasižymėjęs legendinis JAV generolas ir kariuomenės vadas Douglasas MacArthuras laikė šį unikalų veikalą „geriausia kada nors parašyta knyga apie karą“, o įžymus karo istorikas B. H. Liddellas Hartas vadino Clausewitzo knygą „karo biblija“. Knygos neblėstančią reikšmę ir įtaką liudija tai, kad ji ir toliau naudojama kaip pamatinis tekstas karo akademijose ir strateginių studijų programose visame pasaulyje.

0001_karo-principai-1-dalis_1717072217.jpg