Knygos

PALIK TIK DAINĄ MANDaugelį metų bendravau su poeto žmona Birute Širviene, kuri pateikė knygai niekur nespausdintų eilėraščių rankraščių ir nuorašų, poeto pavadintų „Trupmenomis“, dienoraščio ištraukų bei įdomių publicistikos fragmentų. Taip ir gimė knyga „Palik tik dainą man…“, skirta Pauliaus Širvio šimtmečiui.
Leidinį sudaro 4 skyriai. Pirmajame sudėta kūryba iš trijų išleistų rinkinių – „Žygio draugai“ (1954), „Ošia gimtinės beržai“ (1956), „Ir nusinešė saulę miškai“ (1969) – bei dviejų rinktinių, parengtų paties poeto: „Beržų lopšinė“ (1961) ir „Ilgesys – ta giesmė“ (1972).
Antrame skyriuje „Vėjuotas poeto gyvenimas“ skaitytojas suras įvairių autorių atsiminimus ir keletą specialiai šiai knygai pateiktų tekstų. Atsižvelgiant į XXI a. skaitymo ypatumus, pateikiama trumpų, fragmentiškų, bet gražiai poeto vėjuoto gyvenimo portretą papildančių atsiminimų.
Širvys buvo ir talentingas vertėjas – tai liudija trečiajame skyriuje spausdinami eilėraščių vertimai iš rusų kalbos. Tikrai įdomūs Birutės Širvienės archyve saugomi Pauliaus „širdies dalykai“: publicistika karo tema, dienoraščiai, raštai, prašymai ir pasiaiškinimai.
Ne vieną kartą buvau susitikęs su Rokiškyje gyvenusia P. Širvio jaunystės bičiule ir daugelio jo meilės eilėraščių įkvėpėja Alfonsa Žegliūnaite-Lioliene (1928–2018), kuri atidavė keletą poeto laiškų ir atvirlaiškių, rašytų paskutiniaisiais gyvenimo metais. Jie spausdinami pirmą kartą ir gražiai priglunda paskutiniame knygos skyriuje, kuris baigiamas poeto autobiografija ir reta šeimynine nuotrauka. Alfas Pakėnas

0001_sirvys-palik-tik-daina-man_1642066409.jpg