Kolekcijos

Bibliografijos ir informacijos skyriaus Kraštotyros sektoriuje:

  • saugomos iškilių kėdainiečių asmeninių knygų rinkiniai;
  • rankraščiai;
  • senosios knygos;
  • formuojamas Milošianos fondas.