Konkursas vedėjos pareigoms užimti

2020 m. liepos 28 d.

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka skelbia konkursą bibliotekos Knygų fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjos pareigoms užimti.

REIKALAVIMAI:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro ar jam prilygstančiu kvalifikaciniu laipsniu;
  • žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus;
  • turėti gerus kompiuterinio ir informacinio raštingumo įgūdžius; išmanyti informacines technologijas: mokėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS);
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, dokumentų įsigijimą, vieningo bibliotekos fondo formavimą, apskaitą, organizavimą, apsaugą, naudojimąsi VB, jos fondu, įranga, patalpomis, dokumentais, duomenų bazėmis;
  • žinoti pagrindinius autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, duomenų bazių ir informacijos naudojimo teisinius aspektus;
  • žinoti dokumentų fondo, katalogo organizavimo principus ir technologiją, fondo apsaugos reikalavimus, fondo populiarinimo būdus;
  • išmanyti viešųjų pirkimų pagrindus (sutarčių sudarymas).

 

PRIVALUMAI:

  • darbo šioje srityje patirtis;
  • užsienio kalbų mokėjimas;
  • komunikabilumas.

 

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kuriame nurodo dalykines savybes bei įgūdžius, savo privalumus pretendentai pateikia bibliotekos direktoriui iki 2020 m. rugpjūčio 14 d., adresu: Didžiosios Rinkos a. 5, Kėdainiai,  darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val.  Informacija tel. (8 347) 53 620, (8 652 76864)

Pokalbis įvyks nurodytu adresu 2020 m. rugpjūčio 17 d. 10.00 val.

Direktorė Virginija Grigorjevienė

Kitos aktualijos

Lankytojų dėmesiui!

Nuo rugpjūčio 1-osios prašome lankytojus, vyresnius nei 6 metų amžiaus, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Gairės kultūros kelių kūrėjams

Kultūros ministerija parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje. Tai kultūros sektoriui naudingas įrankis, sukurtas vykdant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui“.