02 19 40 metų, kai gimė /1981 02 19/ Kumetiškiuose, (Kalvarijos apskr.) Konradas Juozas Aleksa, veterinarijos gydytojas, sociologas, visuomenės veikėjas.

Mirė 1956 11 06 Kaune. Palaidotas Eigulių kapinėse.

1903 m. baigė Varšuvos veterinarijos institutą ir dirbo jame asistentu. 1901 m. dalyvavo anticarinėje demonstracijoje Varšuvoje, buvo suimtas, kelis mėnesius kalintas.

Nuo 1910 m. veterinarijos gydytojas Kalvarijoje, Podolėje, Kryme. 1913–1918 m. Rusijos imperijos kariuomenės veterinarijos gydytojas. 1920–1922 m. bolševikų kalintas Rusijoje. Nuo 1922 m. Dotnuvos technikumo mokytojas, nuo 1924 m. Žemės ūkio akademijos docentas, profesorius, 1926 m. ir 1928–1936 m. akademijos prorektorius, nuo 1944 m. Specialiosios zootechnikos katedros vedėjas. Nuo 1927 m. profesorius. 1932–1938 m. nuolatinis Lietuvos atstovas Tarptautiniame epizootiniame biure Paryžiuje.

Vienas Veterinarijos akademijos kūrėjų ir Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos steigėjų, kelerius metus jos pirmininkas. 1938–1940 m. ir 1944–1956 m. dėstytojas, Specialiosios zootechnikos katedros vedėjas, 1941 m. garbės daktaras, 1945 m. veterinarijos mokslų daktaras, 1944–1946 m. prorektorius. Dėl genetikos, privačios nuosavybės, Vakarų mokslininkų darbų pripažinimo sovietinės valdžios kritikuotas ir persekiotas. 1941–1944 m. Vilniaus apskrities veterinarinės ligoninės direktorius.

Dalyvaudavo Kauno archeologų rengiamuose archeologiniuose tyrimuose. Pirmasis Lietuvoje tyrė kapinynuose (Veršvų kapinynas, Kapitoniškių pilkapynas) iškastų žirgų griaučius; nustatė jų amžių, lytį, ūgį, atliko sociologinę studiją apie kaimo moters padėtį; veterinarinės ir zootechninės fiziologijos mokslo pradininkas.

Svarbiausi veikalai: „Trumpa naminių gyvulių fiziologija“ (1924), „Naminių gyvulių anatomija“ (1928), „Paveldėjimas gyvulininkystėje“ (1928), „Gyvulių anatomijos ir fiziologijos pagrindai“ (1930), „Lietuvos moteris sodietė“ (1932), „Naminių gyvulių veisimas“ (1954). Parengė knygos „Arklininkystė“ (1956) rankraštį.

Įvertinimas: Gedimino 3 laipsnio ordinas (1928).

Šaltinis: Aleksa, Valentinas. Konradas Aleksa. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 304.