09 03 117 metų, kai gimė /1903 09 03/ Eidukų k. (Klaipėdos r.) Kostas Remeika, skulptorius.

Mirė 1948 03 17, palaidotas Josvainių kapinėse.

1921-1923 mokėsi Kauno piešimo mokykloje, po to 1923-1927 Kauno meno mokykloje, „Aušros“ gimnazijoje. Netekęs rėmėjų, paskutinio meno mokyklos kurso nebaigė, grįžo pas tėvus į Žemaitiją. Tuo metu Lietuvoje buvo pradėta masiškai statyti antkapius ir paminklus, skirtus Lietuvos nepriklausomybei. Kostas Remeika pagarsėjo kaip puikus skulptorius ir, bekeliaudamas iš vienos parapijos į kitą, 1933 atsirado Josvainiuose. Čia apsistojo, sukūrė šeimą, čia gimė jo dukra dailininkė Gražina Konstancija. Tačiau ir tada užsakymas po užsakymo vertė jį nuolat keliauti po Lietuvą. Jo sukurtų paminklų yra ir Kėdainių rajone – paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę kariams, esantis Dotnuvos g. kapinėse, paminklas 1863 m. sukilimo dalyviams atminti Šventybrastyje, paminklas Josvainiuose Kristaus metams atminti (1937).
Šaltinis: Jucevičius, Jonas. Kėdainių krašto dailė ir dailininkai. Kėdainiai, 2005, p. 74-77.