Kultūros premijos laureatai

Kėdainių krašto kultūros premija bene pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje pradėtas teikti apdovanojimas nusipelniusiems mūsų krašto žmonėms. Premija įsteigta 1991 m. rudenį ir buvo finansuota šviesios atminties gydytojos, Kėdainių krašto garbės pilietės Teklės Bružaitės.

Premija skiriama kasmet iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų už pastarųjų 3 metų nuolatinę rajonui reikšmingą kūrybinę, kultūrinę meninę veiklą ar pasiekimus literatūros, muzikos, scenos, kino, vizualiojo meno, etninės kultūros, dainų švenčių tradicijos puoselėjimo srityse.

Pretendentu į Premijos laureatus gali būti kiekvienas Kėdainių rajono gyventojas arba kitur gyvenantis asmuo, įnešęs didelį indėlį į Kėdainių krašto kultūrą.

Premija skiriama už: naujų originalių kūrybos ir  kultūrinės veiklos formų įgyvendinimą; etninės kultūros puoselėjimą ir propagavimą; kultūrinį švietėjišką darbą su rajono gyventojais, ypač su jaunimu; aktyvią kūrybinę ir / ar kultūrinę meninę veiklą; reikšmingus kūrybinius laimėjimus, puoselėjant Kėdainių rajono kultūrą ir garsinant Kėdainių kraštą Lietuvoje ar užsienyje.

Pretendentus Premijai gauti gali pristatyti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys.

Šaltinis: https://www.kedainiai.lt/data/wfiles/file2220.pdf

Kultūros premijos laureatai

1991 m. – Juozas Meškuotis

1992 m. – Violeta Berlėtaitė

1993 m. – Vytoldas Burneika ir Dalia Lopez Madrona

1994 m. - Petras Labeckis ir Janina Matulienė

1995 m. – Henrikas Grinevičius

1996 m. – Vitolis Laumakys ir Vaclovas Šablevičius

1997 m. - Jonas Jucevičius

1998 m. – Genovaitė Vanagienė

1999 m. – Algirdas Juknevičius

2000 m. - Rytas Tamašauskas

2001 m. – Vitutė Dudonienė

2002 m. – Antanas Mikalauskas

2003 m. – Vytautas Ulevičius

2004 m. – Janina Monkutė - Marks

2005 m. – Julius Urbanavičius

2006 m. - Regina Lukminienė

2007 m. – Algirdas Viesulas

2008 m. – Laimutė Ona Vikiraitė

2009 m. – Jonas Zenonas Bernadišius

2010 m. – Kęstutis Valionis

2011 m. – Ona Auškalnienė

2012 m. – Aušra Giedrienė

2013 m. – Rimantas Žirgulis

2014 m. – Dalia Minkevičienė-Jazdauskienė

2015 m. – Daiva Dubinkienė

2016 m. – Audronė Pečiulytė

2017 m. – Vitalis Vidikas

2018 m. – Genovaitė Gustytė

2019 m. – Regina Matulienė

2020 m. – Virginija Čereškienė-Beviršė

2021 m. - Albina Mackevičienė