04 24 94 metai, kai gimė /1927 04 24/ Rokiškyje Lionginas Šinkūnas, gydytojas chirurgas, ilgametis Kėdainių rajono centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas.

Mirė 1988 11 17 Kėdainiuose.

1948 baigęs Rokiškio vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno valstybinį medicinos institutą. Dar besimokydamas institute, jis aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą, pasireiškė kaip gabus organizatorius. 1954 baigęs Kauno medicinos institutą ir įsigijęs chirurgo specialybę, buvo paskirtas dirbti Kėdainių sveikatos apsaugos skyriaus vedėju. Iki 1973 dirbo chirurgu rajono ligoninėje. Nuo 1957 dirbo Kėdainių rajono centrinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju medicinos reikalams, o 1962 paskirtas vyr. gydytoju. Šias pareigas jis ėjo iki mirties (26 metus). Turėdamas didelę gydytojo organizatoriaus bei vadovo patirtį, L. Šinkūnas sėkmingai sprendė sveikatos apsaugos organizavimo klausimus rajone. Visą savo energiją ir laiką jis skyrė Kėdainių rajono sveikatos apsaugos įstaigų materialinei bazei kurti ir plėtoti, medicinos kadrams telkti ir ugdyti. Aktyviai dalyvavo savo kolektyvo ir rajono visuomeniniame gyvenime, rūpinosi rajono gyventojų sveikata, todėl pelnė autoritetą, buvo   kolektyvo bei gyventojų gerbiamas žmogus. Daug pasidarbavo ir „Žinijos“ draugijos veikloje. Įvertinimas: LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Garbės raštas už pasiektus laimėjimus plėtojant respublikos liaudies ūkio mokslą (1965), TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Garbės ženklo ordinas (1966), medalis už šaunų darbą (1970), LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Garbės raštas už nuopelnus liaudies sveikatos apsaugai bei aktyvią visuomeninę veiklą (1977).

Šaltinis: Kasperavičienė, Audronė. Kėdainių medicinos istorija, Kaunas, 2006, p. 141-143.