10 16 107 metai, kai gimė /1913 10 16/ Mikniūnuose (Krakių vlsč., Kėdainių r.) Matas Pulauskas,

Filosofiją ir teologiją studijavo VDU, Eichstatto aukštojoje teologijos-filosofijos mokykloje ir Popiežiškąjame Angelicum universitete Romoje (baigė bakalauro laipsniu). Fra Angelicum meno institute išklausė religinio meno kursą. Į JAV persikėlė 1948. Redagavo „Spaudos apaštalą“ ir kurį laiką „Šaltinį“. Išspausdino filosofines knygas „Ne visa miršta“ (1952), „Tikrovė ir suvokimas“ (1953). Išvertė Spirago „Antikristas“ (Lietuvoje), O. Mucumeci „Verkianti Dievo Motina Sirakūzuose“ (1957). Rašė straipsnių slapyvardžiais M. Matukas, M. Pls., S. Mikniūnas.

Šaltinis: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 2. Vilnius, 2002, p. 138