11 05 92 metai, kai gimė /1928 11 05/ Stuobriuose (Kėdainių r.), Mečislovas Urbelis, dailininkas architektas.

Mirė 1980 Vilniuje.
Baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, Architektūros fakultetą (1952); SSRS statybos ir architektūros akademiją, aspirantūrą (1958); stažavosi Kopen¬hagos karališkojoje dailės akademijoje (1968-1969). Dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Šiaulių skyriaus architektu (1952-1955); Miestų statybos projektavimo institute, vyr. projektų architektu (1958-1964); Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale dėstytoju (1964-1969), Vilniaus inžinerinis statybos institute (nuo 1969). Docentas (1968); architektūros m. kandidatas (1965). Paskelbė mokslinių straipsnių apie kaimo gyvenamųjų namų projektavimą ir statybą, išleido „Lietuvių liaudies architektūros paminklai“. T. 2: „Maži padriki kaimai Lietuvos TSR nacionaliniame parke = Малые разрозненные поселения в национальном парке Литовской ССР = Small scattered villages in the national park of the Lithuanian SSR = Kleine zerstreute Dörfer im Nationalpark der Litauischen SSR“ (kartu su K. Šešelgiu, 1980).

Šaltinis: Lietuvos architektai. Vilnius, [2002], p. 582.