04 20 119 metų, kai gimė /1902 04 20/ Krakėse (Kėdainių r.) Mečys Chadaravičius, Lietuvos teatro aktorius.

Mirė 1949 10 03 Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

Mokėsi pradinėje mokykloje Krakėse, Kėdainių gimnazijoje. 1914 m. prasidėjus karui, su tėvais pasitraukė į Rusiją ir gyveno Rostove prie Dono, mokėsi rusų gimnazijoje. 1921 m. grįžo į Lietuvą. 1922 m. lankė lietuvių kalbos, taip pat buhalterijos kursus Kaune. Baigęs mokslus, dirbo geležinkelių valdyboje sąskaitininku. Dirbdamas Krakėse įkūrė dramos mėgėjų būrelį, jame vaidino ir režisavo. Iš spektaklių gaunamų pajamų įsteigė biblioteką-skaityklą, kviesdamas aukoti jai knygas. 1927 m. buvo priimtas į Kauno valstybės teatro Antano Sutkaus vadovaujamą vaidybos studiją. Baigęs mokslus dirbo aktoriumi Valstybės teatre, 1933–1934 m. – Jaunųjų teatre Kaune [2, 3, 4]. Vilniuje gyveno 1940–1949 (iki mirties). Nuo 1940 m. M. Chadaravičius dirbo Vilniaus valstybės teatre (1945–1948 m. – LTSR valstybinis dramos teatras). Sukūrė apie 80 vaidmenų. 1945–1946 m. dėstė aktoriaus meistriškumą Vilniaus dramos teatro studijoje. Vaidmenys: Tomas – Harieta Bičer-Stou. Dėdės Tomo lūšnelė (1934), Klauzenas – Gerhartas Hauptmanas. Prieš saulėlydį (1939), Valteris – Heinrichas fon Kleistas. Sukultas ąsotis (1941), Gajevas – Antonas Čechovas. Vyšnių sodas (1945), Nesčiastlvcevas – Aleksandras Ostrovskis. Miškas (1948). 1971 m. Vilniuje, prie namo M. K. Čiurlionio g. 11 (Naujamiesčio seniūnija), kuriame 1940–1949 m. gyveno M. Chadaravičius, pagrindinio fasado buvo pritvirtinta memorialinė lenta.

Šaltiniai: Ramanauskienė, Stasė. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos, Vilnius, 1984, p. 154-155; Bakaitė, Svetlana. Gyvenamasis namas, kuriame gyveno M. Chadaravičius. – Iliustr. // Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1: Vilnius, Vilnius, 1988, p. 121; Rutkutė, Dana. Aktorius teatro veidrodyje, Vilnius, 1989, p. 6-10; Laimonas Ciunis. Mečys Chadaravičius, Vilnius, 1964, 84 p.; Lietuvių teatro istorija. Kn. 2, Vilnius, 2000, p. 303-305; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T.3. Vilnius, 2003, p. 784.