10 22 177 metai, kai gimė /1843 10 22/ Kėdainiuose (Rusijos imperija) Mozė Lilienbliūmas (Moshe Leib Lilienblum), Lietuvos žydų kilmės mokytojas, rašytojas.

Mirė 1910 02 12 Odesoje (Rusijos imperija).

Gimė amatininko šeimoje. Nuo 1855 mokėsi Kėdainių ir Ukmergės ješivose. 1865 Ukmergėje atidarė savo ješivą. Bet vietiniai pavyduoliai apkaltino Lilienbliumą laisvamaniškumu, ypač už tai, kad vadovavo jaunimo bibliotekai. Dėl vis stiprėjančios konfrontacijos 1869 m. Lilienbliumas išvyko į Odesą.
1871 tapo jidiš kalba leidžiamo laikraščio „Kol mavaser“ redaktoriumi. Straipsnių serijoje „Žydų gyvenimo klausimai“ kritikavo vaikus žalojantį auklėjimą, negebėjimą prisitaikyti modernėjančiame pasaulyje, žydų moterų užguitumą. Lilienbliumas kovojo už žydų lygias teises su kitais gyventojais, kad jos žydų terpėje gali užtikrinti progresą. Didelį poveikį žydų bendruomenei turėjo jo 1876 su menine įtaiga ir nuoširdumu parašyta knyga – išpažintis „Chatt‘ot ne‘urim“ (Jaunystės nuodėmės). Bet 1880 Rusijos imperijos pietuose nuvilniję pogromai jį įtikino, kad europietiškas antisemitizmas kyla iš to, kad į juos žiūrima kaip į svetimą elementą, lygios teisės ar asimiliacija ne viską gali nulemti. Lilienbliumas iki L. Pinskerio siūlė iš turkų atpirkti Palestiną ir ten apgyvendinti žydus. Dideles viltis dėjo į inteligentiją. Lilenbliumas tapo Choveve Cion vadovu visoje Rusijoje. Buvo praktinio sionizmo šalininkas. Dažnai cituojama jo klasika tapusi frazė: „Viena ožka įsigyta Pažadėtoje Žemėje svarbesnė už dešimtį gimnazijų“.
1881 kartu su H. Šapira ir Leon Pinsker Odesoje įsteigė Hibbat Cion skyrių. Jis pasidarė aktyvus agitatorius, kritikavo palestinofilus – mistikus, autonomizmo idėjos šalininkus. Būdamas karštas palestinofilas, siekė patraukti kuo daugiau žydiškos bendruomenės, todėl rašė ir jidiš bei rusų kalbomis. Parašė „Žydų klausimas ir Palestina“ (rusų k., 1881), „Apie žydų tautos grįžimą į senųjų tėvų Šventąją žemę“ (1844), „Palestinofilija, sionizmas ir jo priešininkai“ (1889) ir kt. Lilienbliumas į literatūrą žiūrėjo kaip į įtikinėjimo priemonę ir turėjo didžiulę įtaką Rusijos žydų bendruomenėms.

Šaltiniai: http://www.shtetl.lt/lt/person/275,moz-lilienbli-mas/; https://lt.wikipedia.org/wiki/Moshe_Leib_Lilienblum