08 05 267 metai, kai gimė /1753 08 05/ Juostaviečiuose (Biržų r.) Mykolas Ceraskis (Cerauskas, tikroji pavardė Vaškas), religinių raštų rengėjas, evangelikų reformatų kunigas.

Mirė 1823 11 11 Biržuose.

Studijavo Berlyne, Marburge. 1778 grįžęs į Lietuvą, padėjo atkurti reformatų mokyklą Kėdainiuose; evangelikų reformatų kunigas Slucke, Kėdainiuose, Zabludove, nuo 1784 Biržuose, 1811 išrinktas Žemaičių senjoru. 1818 m. Vilniaus katalikų konsistorijoje iškėlė bylą poetui Antanui Strazdui už reformatų įžeidimą eilėraštyje Pagrabas Palšio.

Spėjama, kad yra parengęs pagrindines XVIII a. evangelikų reformatų psalmių bei giesmių, maldų ir pamokslų knygas, kurios 1781 Karaliaučiuje buvo išspausdintos viename rinkinyje (Kancionolas…, Maldos krikščioniškos…, Suma, arba trumpas išguldymas evangelijų šventų). Knygos paremtos 1653 m. Kėdainiuose išleistomis evangelikų reformatų analogiškomis bažnytinių tekstų knygomis („Knyga nobažnystės krikščioniškos“), tačiau giesmynas ir maldynas gerokai išplėstas naujomis giesmėmis bei maldomis. 1803 Mintaujoje išleido „Kozonį padėkavonės“ ir „Seną katekizmą, arba pamokslus vaikeliams“.

Šaltinis: Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001, p. 90.