01 01 84 metai, kai gimė /1937 01 01/ Kėdainiuose Nijolė Martinaitytė-Nelson, aktorė, pedagogė, režisierė, JAV visuomenės veikėja.

1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1956 baigė Čikagos V. Vilsono dvimetį koledžą. 1959 P. Ilinojaus universitete įgijo bakalauro laipsnį (teatras ir anglų literatūra). Nuo 1963 lankė Čikagos Hull House vaidybos studiją. 1964 su aktoriumi ir dail. Jonu Kelečiumi sukūrė vaidybinį duetą. 1967 studijavo antropologiją Čikagos universitete, 1969-1971 City universitete Niujorke. 1976 baigė Ilinojaus universitetą, gavo magistro laipsnį (kalbotyra). 1976-1981 mokytojavo YMCA koledže, 1981-91 Marijos mokykloje (Maria High School). 1985 istorijos žinias gilino Yale universitete. 1988-91 Balzeko lietuvių kultūros muziejaus muzikos ir dailiojo žodžio koncertų vadovė. 1989-92 JAV LB Kultūros tarybos vicepirmininkė, 1990 VTfl teatro festivalio Čikagoje rengimo k-to pirmininkė. 1991-93 Poezijos dienų Čikagoje vadovė. 1991-95 J. S. Morgan mokyklos mokytoja. Režisavo vienaveiksmius spektaklius ir juose vaidino.  Kaip skaitovė koncertavo įvairiose JAV lietuvių kolonijose.

Šaltinis: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius, 2002, p. 631.