09 11 57 metai, kai gimė /1963 09 11/ Alytuje Ona Auškalnienė, biomedicinos m. dr.

Vidurinį išsilavinimą įgijo Alytuje. 1981–1986 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, įgijo mokslinio agronomo specialybę. Baigusi mokslus, agronome dirbo tik metus, vėliau atsirado galimybė imtis mokslinio darbo. Nuo 1989 dirba Lietuvos žemdirbystės institute, Dirvožemio ir augalininkystės skyriuje.
1996 apgynė disertaciją tema „Piktžolių žalingumo riba ir konkurencijos kritinis periodas kukurūzuose, esant skirtingai agrotechnikai“. 1989–1996 LŽI žemdirbystės skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja. 1997–2002 LŽI Žemdirbystės skyriaus mokslo darbuotoja. Nuo 2002 LŽI Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Lietuvos mokslininkų sąjungos narė, Lietuvos ir Europos Herbologų draugijų narė, Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos narė.
Ona Auškalnienė puoselėja, saugo ir skleidžia etnokultūrą įvairiomis formomis: konsultuoja kolegas, įstaigas, dalyvauja adventiniuose vakaruose, tradicinėse rajono šventėse. Vadovauja Akademijos kultūros centro folkloro ansambliui „Seklyčia“, daugiau nei 10 metų vadovavo ir folkloro ansambliui „Jorija“, prisidėjo prie sėkmingos Krakių kultūros centro folkloro ansamblio „Žiedupė“ veiklos. Nuolat dalyvauja Kėdainių rajono savivaldybės, LR Kultūros ministerijos ir kitų fondų remiamuose etninės kultūros sklaidai skirtuose projektuose. 2008 m. O. Auškalnienė parengė ir išleido ansamblio „Seklyčia“ atliekamų liaudies kūrybos dainų kompaktinę plokštelę.
Įvertinimas: 2011 apdovanota Kėdainių krašto kultūros premija.

Šaltiniai: <http://www.lzi.lt/asmeniniai/auskalniene.html>; <http://www.manoukis.lt/laisvalaikis/mano-gyvenimas/pomegiai/19677-dainos-pailsina-prota-ir-ikvepia-darbams>