03 21 87 metai, kai gimė /1933 03 21/ Kėdainiuose Ona Pučkoriūtė-Baliulevičienė, keramikė.

Nuo 1940 mokėsi Kėdainių pradinėje mokykloje, nuo 1945 – Kėdainių mergaičių gimnazijoje. 1955-1961 studijavo LTSR valstybiniame dailės institute.

Studijuodama dalyvavo studentų mokslinės draugijos (SMD) parodose, 1958 jos darbas premijuotas. Nuo 1961 dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose, nuo 1962 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Parodose dalyvavo kartu su vyru Bronislovu, ruošė bendras personalines parodas, prie kurių vėliau prisijungė ir sūnus Marius (tapytojas). Šalia parodinių darbų ji išbandė gintaro papuošalus, kurie su pasisekimu keliavo po įvairias užsienio parodas. Dirbo kūrybinį darbą TSRS dailės fondo kūrybos namuose Dzintaruose (Latvija). Parodose pasirodė vazų komplektai („Laivai“, 1977), lipdytos skulptūrinės plastikos kompozicijos („Sparnai“, 1980; „Kontrastai“, 1986; „Sugrįžtame“ (skirtas Dariaus ir Girėno atminimui) 1986; „Žalgirio Nikė“, 1988). Šalia apvalios skulptūrinės plastikos sukūrė eilę plokščių „Pabaltijys“: („Vilnius“, „Ryga“, „Talinas“), 1967, „Kėdainiai”, 1972-1974), kūrė medalius, kuriuose vaizduojami Lietuvos architektūros paminklai. 1965 suvenyrų konkurse už plokštelę „Onos bažnyčia“ apdovanota antrąja premija. Dalyvaudama simpoziumo „Harmonija“ veikloje, sukūrė eilę teminių darbų („Žvilgsnis“, „Banga“, „Paukščiai“, visi 1999; „Stogai stogeliai“, 2005). Po nepriklausomybės atkūrimo sukurti darbai: „Rainių kankiniams atminti“ (1989), „Karžygių atminimui“ (2006), „Vilties spinduliai“ (20 metų sąjūdžiui, 2008). Vilniaus restorane „Šaltinėlis“ 1970 sukurti vazonai gėlėms ir vazos. 1975-1976 kartu su vyru sukūrė „Vilniaus“ restorano Erfurte interjerą. Vienoje salėje O. Pučkoriūtė-Baliulevičienė sukūrė dekoratyvinių lėkščių ir plokščių komplektą „Lietuviškos vestuvės“, kitų dviejų salių sienas Bronislovas Baliulevičius išpuošė dekoratyviniu pano „Vilnius“, plakečių ciklu „LTSR miestai“. Tai buvo pirmieji taikomosios dailės darbai, padaryti užsieniui. Už šį darbą jie apdovanoti specialia Erfurto apygardos kultūros tarybos premija. Ona ir Bronislovas Baliulevičiai sukūrė ir bendrų darbų: aštuonių dalių dekoratyvinį pano „Neleisime“ (1985), „Žemė pavojuje“ (1986). Kartu su vyru dalyvavo beveik visose respublikinėse parodose, suruošė šešias autorines šeimynines parodas, jų darbai buvo eksponuoti užsienio parodose: Monrealyje, Prahoje, Bukarešte, Paryžiuje, Italijoje, Maskvoje, Varšuvoje, Erfurte, Taline ir savo gimtuosiuose miestuose – Alytuje, Kėdainiuose. Aktyviai dalyvavo „Harmonijos“ parodose.

Šaltiniai: Jucevičius, Jonas. Kėdainių krašto dailė ir dailininkai, Kėdainiai, 2005, p. 201-203; Bronislavas Baliulevičius, Ona Pučkoriūtė-Baliulevičienė. Jubiliejinė keramikos darbų paroda „Tik akimirka“ [žiūrėta 2018-02-28]. Prieiga per internetą: < http://www.arkagalerija.lt/tik-akimirka.html>