Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

2020 m. lapkričio 24 d.

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Projekto pavadinimas Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje
Projekto tikslai ir uždaviniai Projekto tikslas – pagerinti visuomenės pasitenkinimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) ir Kėdainių rajono Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos (toliau – Viešosios bibliotekos) teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Projekto uždaviniai:

1)    Įvertinti asmenų aptarnavimo kokybę Administracijoje ir nustatyti esamą vartotojų pasitenkinimą Viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

2)    Gerinti teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę Administracijoje ir efektyvinti Viešosios bibliotekos paslaugų procesus, siekiant pagerinti lankytojų aptarnavimą

Projekto pareiškėjas – Administracija. Projekto partneris – Viešoji biblioteka.

Laukiami rezultatai 1)     Atliktas Administracijos procesų brandos tyrimas

2)     Atliktas gyventojų pasitenkinimo Viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis tyrimas

3)     Atlikta Administracijos teikiamų paslaugų analizė ir optimizavimas

4)     Parengta Kėdainių rajono savivaldybės piliečių paslaugų Chartija

5)     Atlikta Viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų analizė ir optimizavimas

6)     Apmokyti LEAN metodo naudotojai, vykdomieji darbuotojai, sertifikuoti darbuotojai

7)     Atnaujintos Viešosios bibliotekos „Jaunystės“ ir „Liepų“ filialų patalpos

8)     Įsigyta RFID įranga Viešosios bibliotekos „Jaunystės“ ir „Liepų“ filialams.

Įgyvendinimo laikas 2017 m. spalio mėn. – 2020 m. spalio mėn.
Projekto vertė 337 256,07 Eur, iš jų 286 667,66 ES lėšos
Savivaldybės lėšos 50 588,41 Eur
Kontaktiniai asmenys Eglė Šileikė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44205, el. paštas egle.sileike@kedainiai.lt

Egidijus Grigaitis, Bendrojo skyriaus vedėjas, (8~347) 69509, el. paštas egidijus.grigaitis@kedainiai.lt

 

Kitos aktualijos

Mieli bibliotekos skaitytojai!

Artėjančių šv. Velykų proga Jus Sveikina Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kolektyvas. Jaukių ir šviesių švenčių!

Naujiena! Knygomatas

Biblioteka pradeda teikti knygų atsiėmimo iš knygomato paslaugą. Užsisakę knygas internetu el. kataloge ir pateikę prašymą, knygas galėsite pasiimti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Detalesnė informacija…

Lankytojų dėmesiui!

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, sprendimu „Dėl bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“ nuo kovo 22 d. Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka ir jos padaliniai pradeda fizinį lankytojų aptarnavimą skaityklose (periodinių leidinių, interneto) bei išduodant ir priimant knygas.

Patalpų nuomos konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja 70,90 kv. m. bendro ploto negyvenamas patalpas pastate, plane pažymėtame 1C2 p, unikalus Nr. 5390-0001-5018, esančias  Kėdainių m., Didžiosios Rinkos a. 5, Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veiklai.

Karantinas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pratęsus Lietuvoje karantiną iki 2021 m. kovo 31 d., Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka ir jos padaliniai nuo gruodžio 12 d. knygų išdavimo ir grąžinimo paslaugą vykdo tik bekontakčiu būdu.