02 01 128 metai, kai gimė /1893 02 01/ Kasiulkų k. (Raseinių r.) Pranas Morkus, teisininkas, poetas, buvęs Kėdainių apskrities viršininkas.

Mirė 1946 12 09 Šiaurės Dvinos Velsko lageryje.

Mokėsi Betygalos, Ariogalos mokyklose, vėliau, jau dirbdamas, baigė Vytauto Didžiojo universiteto Artimai bendravo su Kaziu Binkiu, bendradarbiavo leidžiant „Keturi vėjai“. 1918 pabaigoje įvykusiame Kėdainių apskrities parapijų ir valsčių atstovų susirinkime buvo išrinktas Kėdainių apskrities viršininku. 1920 – Kauno miesto ir apskrities viršininku. 1935-1939 buvo Klaipėdos gubernatoriaus patarėjas. Vėliau – Panevėžio miesto ir apskrities viršininku, o nuo 1941 10 30 – Kėdainių miesto ir apskrities viršininku. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Grįžus į Lietuvą laukė suėmimas ir išsiuntimas į Šiaurės Dvinos Velsko lagerį, kur ir mirė.

Įvertinimas: už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Vytauto Didžiojo trečiojo laipsnio ordinu, LDK Gedimino ketvirtojo laipsnio ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 2001 09 Kasiulkų k. buvusiame dvare­lyje atidengta paminklinė lenta.

Jo avangardistinę poeziją spausdino „Gairės“, „Krivulė“, „Keturi vėjai“.

Šaltiniai: Kėdainių krašto knygiai. Kn. 3: Laisvės ir žodžio skleidėjai, 1850-1900, Kėdainiai, [2004], p. 82-84; Iškilūs Raseinių krašto kultūros, meno, mokslo, visuomenės veikėjai [žiūrėta 2017-11-14]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/Zurnalas/ZZ_2006_1/iskilus.htm>; Morkus Pranas [žiūrėta 2017-11-14]. Prieiga per internetą: http://kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala/enciklopedija.php?nid=445