09 18 78 metai, kai gimė /1942 09 18/ Paaluonės k. (Kėdainių r.) Pranas Povilionis, choro dirigentas ir pedagogas..

1960–1964 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume (dėst. Vladas Balsys), 1964–1968 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (doc. Antano Jozėno choro dirigavimo klasė). 1976–1979 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. Klemenso Griauzdės klasė).

Nuo 1968 m. rudens – Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas, nuo 1995 m. – vyr. dėstytojas. 1968–1978 m. – merginų choro meno vadovas ir dirigentas. Į kolektyvą sutelkęs apie 120 merginų, jas išmokė daug įvairių autorių kūrinių, nemažai koncertavo, respublikinėse moksleivių chorų apžiūrose pelnė pirmųjų ir kitų prizinių vietų. 1970 m. respublikinės dainų šventės konkurse laimėjo pirmąją vietą, o 1975 m. analogiškos dainų šventės konkurse ir 1977 m. meno mėgėjų festivalyje – antrąsias vietas, dalyvavo 1973 ir 1978 m. respublikiniuose moterų ir vyrų chorų sąskrydžiuose Šiauliuose, Marijampolės rajono dainų šventėse ir kituose kultūros renginiuose.

1970 m. Marijampolės maisto pramonės automatų gamykloje suorganizavo 100 dalyvių mišrųjį chorą ir yra jo meno vadovas bei dirigentas. 1981 m. chorui suteiktas „Šešupės“ vardas, 1993 m. kolektyvas perėjo Marijampolės miesto kultūros skyriaus žinion. Vadovas chorą išmokė daug dainų ir sudėtingesnių kūrinių, surengė kelis šimtus koncertų Lietuvoje ir užsienyje: 1990 m. – Vokietijoje, 1996 m. – Slovakijoje, Austrijoje, Italijoje, Čekijoje, 1998 m. – Šveicarijoje ir Prancūzijoje.

Chorą parengė 1975, 1980 ir 1985 m. respublikinėms dainų šventėms, 1990 m. Lietuvos tautinei dainų šventei, 1994 m. – I ir 1998 m. – II Pasaulio lietuvių dainų šventėms Vilniuje, 1995 m. Baltijos ir Šiaurės šalių chorų festivaliui Rygoje. 1979 m. IV Stasio Šimkaus konkurse Klaipėdoje pelnė prizą už geriausią S. Šimkaus dainos „Atsisveikinimas su giria“ atlikimą. 1985 m. respublikinės dainų šventės chorų konkurse įmonių kolektyvų grupėje „Šešupė“ pelnė geriausio kolektyvo vardą. Pirmųjų ir kitų prizinių vietų choras laimėjo ir kitose chorų apžiūrose bei konkursuose. Pranas Povilionis – Marijampolės rajono dainų švenčių ir 1978 m. respublikinio moterų ir vyrų chorų sąskrydžio Šiauliuose dirigentas. 1980 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.

Šaltinis: Zubrickas, Boleslovas. Tarybų Lietuvos chorvedžiai, Vilnius, 1984, p. 167-168; Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.