01 01 71 metai, kai gimė /1950 01 01/ Lioliuose (Kėdainių r.) Pranciška Regina Liubertaitė-Žižiūnienė, lietuvių poetė, redaktorė.

1967 baigė Kėdainių r. Šėtos vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1972 jame baigė lietuvių kalbos ir literatūros (kalbos) specialybės kursą. 1972–1980 dirbo Biržų r. Pabiržės vidurinėje mokykloje, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijoje, Biržų 1-oje ir 2-oje vidurinėse mokyklose, Biržų miesto bibliotekoje ir Kultūros skyriuje. 1980 persikėlė į Vilnių. Dirbo redaktore stiliste įvairiose valstybės institucijose (Žemės ūkio ir Krašto apsaugos ministerijose) ir leidyklose.

Yra Lietuvos vartotojų asociacijos (LVA) Valstybinės kalbos (skaitytojų teisių) grupės pirmininkė. Taip pat P. R. Liubertaitė intensyviai rūpinasi lietuvių kalbos išlikimu, rašo straipsnius į įvairius spaudos leidinius lietuvių kalbos temomis, taip pat elektroninėje spaudoje: bernardinai.lt, radikaliai.lt, alkas.lt, slaptai.lt skyriuje „Gerbkime lietuvių kalbą“.

Nuo 1998 01 14 priklauso Lietuvos politkalinių ir tremtinių sąjungai, kuri yra įsiliejusi į Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partiją. 2008–2010 išgelbėjo nuo sunaikinimo po maždaug 20 kanalizacijos avarijų fotomenininko Algimanto Žižiūno asmeninį daugiau kaip 0,5 mln. vnt. nuotraukų ir negatyvų archyvą, kurio minimali vertė – apie 2 mln. Lt. 2010 įsijungė į Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos gretas, buvo tarp šios sąjungos įkūrėjų iniciatyvinės grupės narių.

Eiles pradėjo rašyti 1962. Pirmuosius eilėraščius paskelbė Kėdainių ir Biržų rajono laikraščiuose. Vėliau jos prozos ir poezijos kūriniai buvo spausdinami „XXI amžiuje“, savaitraščiuose „Šeimininkė“ ir „Šiaurės Atėnai“, vaikų žurnale „Bitutė“ bei Amerikoje leidžiamame laikraštyje „Draugas“.

Literatūrinėje ir kultūrinėje veikloje aktyviau pradėjo dalyvauti nuo 1998. Publikacijos įvairiais kultūros klausimais skelbtos „Dienovidyje“, „Literatūroje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“, „XXI amžiuje“, „Lietuvos aide“.

Žinoma už žodžius dainoms: Septyni šienpjoviai šią vasarą, muzika ir atlikimas Jono Baltoko; Vakaro melodija, muzika ir atlikimas Kazimiero Jakučio; Mano tauta, muzika ir atlikimas Andriaus Jokūbausko; Poteriai, muzika ir atlikimas Aurelijos Deksnytės.

Bibliografija: Poezijos ir prozos knygos: „Atminties keliais: apysakos, tikroviškosios alegorijos, apsakymai“ (2000), „Užmirštas dienoraštis, arba Pavėluota pirmoji knyga: eilėraščiai“ (2001), „Vilties ženklai: eilėraščiai“ (2001), „Vaikštau tik kartą žeme…: eilėraščiai“ (2002), „Į baltą erdvę…: eilėraščiai“ (2004), Šauksmas: fragmentinis romanas“ (2005), „Praeities elegija: fragmentinė proza“ (2005), „Įdrėskimai: eilėraščiai“ (2006), „100 haiku Vilniui“ (2008), „Mirksnio švytėjimas: poezija“ (2008), „Nuotraukos atminčiai: (fragmentų romanas)“ (2009), „Dūžtantys miražai: poezija“ (2011), „Siuvinėjimas kryžiuku: poezija“ (2014), „Žiežirba į žemę: poezijos rinktinė“ (sudarytojai Alicija Valentukevičiūtė; Arvydas Genys; 2016), „Šešėlių blankumoj poezija“ (sudarytojas Arvydas Genys; 2018).

Kūriniai publikuoti almanachuose: „Rašyk!: (internetinės literatūros antologija; 2005), „Ant tavo rankų supasi gerumas. I knyga“ (2005), „Kūryba 2005 (almanachas; 2005), „Kūryba 2006“ (almanachas; sudarytoja Ramunė Palekaitė; 2006), „Kūryba (2007) (almanachas; sudarytoja Ramunė Palekaitė; 2007), „Ten sidabro vingiuos“ (almanachas, 2006), „Tėvui, nors tiek“ (sudarytojas Algirdas Meškauskas; 2008),

Redaktorė: Henrikas Gudavičius „Nerūpėjo niekur išvažiuoti“ (2015), Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Rimantas Jankauskas „Dubingių mikroregionas ir valstybės ištakos: [monografija]“ (2015), Raimundas Lunevičius „Ūmi chirurginė infekcija“ (2006), Kęstutis Meškys „Kultūra kaip žinia. Nuo ženklo iki teksto“ (2007), Rimgaudas Minalga „Logistika“ (2001), Petras Reimundas Smolskas „Konstrukcinių medžiagų ir medžiagotyros terminų žodynas“ (2006), Alicija Valentukevičiūtė „126 užkalbėjimai [poezija]“ (2006), Alicija Valentukevičiūtė „SMS [proza]“ (2006), Alicija Valentukevičiūtė „Su žeme ir su jūra [poezija]“ (2008), Alicija Valentukevičiūtė „Monetos [proza]“ (2010), Edita Samajauskaitė-Younas „Laimė delne“ [romanas] (2012), Arimeta Vojevodskaitė „Istorinis pasakojimas apie Videniškius“ (2015), D. Razauskas-Daukintas „Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje“ (2017).

Įvertinimas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos padėka už literatūrinę ir kultūrinę veiklą ir rūpinimąsi lietuvių kalbos išlikimu, kūryboje išreikštą pilietiškumą ir meilę gimtajam kraštui (2015); Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos II-ojo laipsnio žymuo „Už nuopelnus Lietuvai“ (2015).

 

Šaltinis: Pranciška Regina Liubertaitė-Žižiūnienė [žiūrėta 2019-10-03]. Prieiga per internetą:

<https://www.rasyk.lt/rasytojai/pranciska-regina-liubertaite-ziziuniene.html>