12 08 83 metai, kai gimė /1937 12 08/ Gaideliuose (Krakių vlsč., Kėdainių apskr.) Pranciškus Pranaitis, mikrobiologas, gamtos m. dr. (1993).

1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, 1966 – jos aspirantūrą. Nuo 1961 Žemės ūkio universitete dėstė mikrobiologiją; docentas (1972). 1981-1983 dėstė Alžyro hidrotechnikos ir melioracijos institute. 1967 m. gruodžio 26 d. Lietuvos žemės ūkio akademijoje apsigynė Lietuvos respublikos biologijos mokslų daktaro disertaciją „Žirnių gumbelinių bakterijų vietinių štamų kai kurios fiziologinės-ekologinės savybės ir jų efektyvumas Lietuvos TSR sąlygomis“. Mokslinių tyrimų sritis – dirvožemių mikroorganizmai. Parašė: „Augalų fiziologija ir mikrobiologijos pagrindai“ (bendraautoris, 1990); „Mikrobiologijos laboratoriniai darbai: mokymo priemonė agronomijos, taikomosios ekologijos, namų ūkio, ž.ū. produktų laikymo ir perdirbimo specialybių studentams“ (1972, 1978, 1997), „Augalų fiziologijos laboratoriniai darbai“ (bendraautoris; 1974, 1982), „Žemės ūkio mikrobiologija“ (1994), „Mikrobiologijos pagrindai: vadovėlis aukštosioms mokykloms“ (2009), paskelbė 50 mokslinių straipsnių.

Šaltinis: Žemės ūkio enciklopedija T. 3, Vilnius, 1998, p. 42.